سوالات درس 8 هدیه پنجم با جواب_60802615c8f3e.jpeg
سوالات درس 8 هدیه پنجم با جواب_60802615c8f3e.jpeg

سوالات درس 8 هدیه پنجم با جواب

سرفصل های این مقاله

سوالات درس 8 هدیه پنجم با جواب

سوال درس هشتم هدیه های آسمانی پنجم

سوالات درس 8 هدیه پنجم با جواب

نام درس : دو نامه | موضوع : سوالات متن | پنجم ابتدایی

سوال درس هشتم هدیه های آسمانی پنجم

سوالات هدیه پنجم

گزارشدرس هشتم :: دو نامه

 

1- تهمت زدن و غیبت کردن از کارهای ناپسند است .

2- خداوند در قرآن کریم در مورد مسخره کردن چه می فرماید ؟
پاسخ یکدیگر را مسخره نکنید و القاب زشت روی یکدیگر نگذارید.

3- خداوند در مورد نیکوکاران چه می فرماید؟
پاسخ نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می برند و خطاهای دیگران را می بخشند.

4- با توجه به آیه ی :» یا ایها الذین ءامنوا اجتبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم « خداوند در مورد فکر و گمان کردن در مورد دیگران چه می فرماید ؟
پاسخ ای کسانی که ایمان آورده اید ! از بسیاری از گمان ها بپرهیزید؛ چرا که بعضی از گمـــان ها گناه است .

5- با توجه به آیه ی » و ال تعاونوا علی االثم والعدوان « در مورد کارهای بد چه می فرماید ؟
پاسخ در کارهای بد به یکدیگر کمک نکنیــــــد .

6- امام صادق(ع) بدترین مردم را چه کسانی دانسته اند و در این رابطه چه فرموده اند ؟
پاسخ فرموده اند : »بدترین مردم نزد خدا کسی است که دیگران از شرّ زبان او در امان نیستند .

7- چند نمونه از کارهایی را که خدا نمی پسندد نام ببرید .
پاسخ تهمت زدن – دروغ گفتن – دعواکردن با دیگران – مسخره کردن – طعنه زدن و ناشکــــر بودن

8- آیه ی ال یسخر قوم من قوم …. به کدام صفت ناپسند اشاره دارد ؟
پاسخ مسخره کردن دیگران معنی : گروهی ، گروه دیگر را مسخره نکند .

همیار

 

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده نمایید.

١- همت و غیبت چه نتیجه های دارد ؟
پاسخ رابطه دوستانه افراد را از بین می برد- آبروی افراد از بین می رود- بین افراد کینه و بدبینی ایجاد می کند- نماز و روزه افرادی که این کار را می کنند قبول نمی شود.

۲- در آیه لا یسخر قوم من قوم …………………… خداوند ما را از چه کارهایی بازداشته است؟
پاسخ یکدیگر را مسخره نکنید و القاب زشت روی یکدیگر نگذارید.

3- طبق آیه والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس نیکوکاران در مقابل خطای دیگران چه کاری انجام می دهند ؟
پاسخ نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می برند و خطاهای دیگران را می بخشند.

۴- در آیه ولا تعاونوا على الثم والعدوان خداوند مسلمانان را از چه کاری بازداشته است ؟
پاسخ در کارهای بد به یکدیگر کمک نکنیم.

۵- آیه وجتنبوا کثیرا من الظن به کدام گزینه زیر اشاره دارد
الف) رفتار نیک ب ) گفتار نیک ج )اندیشه نیک * د) مهر و محبت

۶- گناهی که از زبان سرچشمه می گیرد نام ببرید .

پاسخ  دروغ – تهمت – خبرچینی – غیبت – دادن لقب های زشت – مسخره کردن

۷- امام صادق علیه السلام : بدترین مردم کسی است که مردم از شر زبان او در امان نیستند.

۸- در برابر رفتار نادرست دیگران چگونه باید رفتار کنیم ؟
پاسخ دوستانه به او تذکر بدهیم و او را متوجه اشتباه و گناهش بکنیم.

۹- تهمت یعنی چه ؟
پاسخ یعنی گمان بد به کسی بردن و کسی را به کاری که انجام نداده متهم کردن.

۱۰–غیبت یعنی چه؟
پاسخ پشت سر کسی بدگویی کردن و عیب او را گفتن.

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری:

محسن

محسن

خوشحالم که توانستم برای مردم عزیز کشورم کمی مفید باشم و با اشتراک گذاری مقالات از مراجع معتبر یا با تحقیق در رابطه با آن موضوع در پیشرفت آگاهی مردم ایران عزیز گامی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *