سوالات درس 5 مطالعات هشتم با جواب_6081697f260b0.jpeg
سوالات درس 5 مطالعات هشتم با جواب_6081697f260b0.jpeg

سوالات درس 5 مطالعات هشتم با جواب

سرفصل های این مقاله

سوالات متن مطالعات هشتم درس 5

سوالات درس پنجم مطالعات هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم درس 5

نام درس : آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از آنها | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوالات درس پنجم مطالعات هشتم

در قسمت زیر برای شما عزیزان سوالات متن درس 5 مطالعات هشتم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.

درس پنجم: آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها
1 -نوجوانان چه گروه های سنی را تشکیل می دهند؟
پاسخگروه سنی دوازده تا هجده سال

2 -چرا نوجوانی دوره حساسی است؟
پاسخدر این دوره، افراد از نظر جسمانی دچار تغییراتی می شوند که به این تغییرات »بلوغ« می گویند .نوجوانان عالوه بر تغییرات جسمانی از نظر ذهنی و اجتماعی نیز تغییر می کنند .آنها در حال پشت سر گذاشتن کودکی و رسیدن به جوانی و بزرگسالی هستند.

3 -تغییرات دوره نوجوانی اغلب باعث بروز چه مسائلی می شود؟
پاسختغییرات این دوره، اغلب باعث بروز مسائل مختلف عاطفی و احساسی در نوجوانان می شود.

4 -برخی از خصوصیات دوره نوجوانی و بلوغ را نام ببرید؟
پاسخشک و تردید، هویت جویی، هیجان طلبی و میل به تجربه کردن، استقلال طلبی، حساس شدن نسبت به خود.
نکته: نوجوانی فرصتی برای کسب شایستگی ها و مهارت های زندگی است.

5 -چرا در دوره نوجوانی افراد بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند؟
پاسخدر این دوره به دلیل برخی خصوصیاتی که در دوران بلوغ به وجود می آید، افراد حساس ترند و ممکن است روحیه هیجانی و کنجکاوی آنها باعث شود که بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار بگیرند.

6 -کدام آسیب های اجتماعی جامعه را بیشتر تهدید می کند؟
پاسخپرخاشگری و نزاع و اعتیاد

7 -پرخاشگری و نزاع نتیجه کدام عامل است؟
پاسخکنترل نکردن خشم

8 -چه کسانی به افراد پرخاشگر تبدیل می شوند؟
پاسخافرادی که راه های درست ابراز خشم را یاد نگرفته و نمی توانند به طور معمول خشم خود را کنترل) مهار (کنند، به افراد پرخاشگر تبدیل می شوند و ممکن است در بزرگسالی نیز به این رفتار ادامه دهند.

8 -شکل های مختلف رفتار پرخاشگرانه را بیان کنید؟
پاسخرفتارهای پرخاشگرانه درجات گوناگون دارد و ممکن است به شکل های مختلفی مانند آزار و اذیت، کتک زدن، مسخره کردن و تحقیر دیگران، بی ادبی نمودن و ناسزا گفتن و شکستن و تخریب وسایل، بروز کنند.

9 -رفتار پرخاشگرانه چه اثراتی بر زندگی فرد می گذارد؟
پاسخنوجوانان پرخاشگر، تحمل کمی دارند . پرخاشگری همچنین مشکالتی را در یادگیری و تحصیل به وجود می آورد و زمینه را برای سایر آسیب های اجتماعی فراهم می کند.گاهی پرخاشگریممکن است اثرات جبران ناپذیری در زندگی فرد به وجود بیاورد.

همیار

10 -سه قاعده مهم در هنگام خشم و عصبانیت را نام ببرید؟
پاسخ1 -نباید به خودم صدمه بزنم. 2 – نباید به دیگران صدمه بزنم. 3 -نباید به وسایل یا اموال خودم و دیگران، صدمه بزنم.

11 -وقتی ما از دست کسی عصبانی هستیم چه رفتاری را باید از خود نشان بدهیم؟
پاسخ(دو مورد)
*به خدا پناه ببریم و با گفتن ذکر و نام و یاد خدا خود را آرام کنیم.
*نفسهای عمیق بکشیم و از یک تا ده بشماریم.
*با رعایت سه قاعده ای که در باال گفته شد، علت عصبانیت خود را مؤدبانه و آرام بیان کنیم.
*اگر نمی توانیم خود را آرام کنیم، محیط ناراحت کننده را ترک کنیم.
*برای آرام کردن خود از گفت وگو و مشورت با بزرگترها کمک بگیریم.

12 -وقتی دیگران از دست ما عصبانی هستند چه رفتاری باید از خودمان نشان بدهیم؟ (دو مورد)
پاسخ*به آرامی از او سؤال کنیم چرا از دست ما عصبانی است و علت چیست؟
*به حرفهای طرف مقابل، خوب گوش کنیم و حرفهای او را قطع نکنیم.
*اگر اشتباهی مرتکب نشده ایم، با آرامش توضیح دهیم و اگر اشتباهی کرده ایم عذرخواهی کنیم و راهی برای جبران اشتباه، پیدا کنیم.
*اگر کسی از دست ما خیلی عصبانی است، به طوری که حاضر به شنیدن حرف های ما نیست و ممکن است به ما صدمه بزند، فوراً صحنه را ترک کنیم و از بزرگ ترها کمک بخواهیم.

13 -حدیثی از امام علی(ع) در مورد خشم بیان کنید؟
پاسخخشم دشمن توست، پس آن را بر خود مسلط مگردان.

14 -حدیثی از امام صادق(ع) را در مورد خشم بیان کنید؟
پاسخهر کسی مالک خشم خود نباشد، مالک عقل خود نخواهد بود.

15 -چه چیزی باعث وابستگی فرد به مواد مخدر می شود؟
پاسخموادّ مخدّر، موادی هستند که مصرف آنها تغییراتی روی سیستم عصبی ایجاد می کند و باعث کم شدن هوشیاری و بی حسی و بی حالی می شوند اما پس از تمام شدن اثر آن روی مغز، فرد حال بسیار بدی پیدا می کند و مجبور است دوباره به سمت آن ماده برود .به عبارت دیگر فرد به آن وابستگی پیدا می کند و حاضر است برای به دست آوردن آن ماده، هر کاری بکند.

16 -افراد با چه بهانه هایی ممکن است به مواد مخدر گرایش پیدا کنند؟
پاسخ(1(بعضی از افراد ادعا می کنند برای فرار از مشکالت به این سمت کشیده شده اند .(2(برخی از نوجوانان و جوانان که جرأت و مهارت »نه گفتن « را ندارند، تحت تأثیر دیگران قرار می گیرند و به خواسته های آنها پاسخ مثبت می دهند و فریب می خورند.(3 (بعضی دیگر از افراد از روی کنجکاوی یا خودنمایی و اینکه نشان دهند، دیگر بچه نیستند، سیگار و موادّ مخدّر را تجربه) آزمایش (می کنند .در حالی که تجربه موادّ مخدّر، خطرناک است و حتی با یکبار استفاده، فرد به دام آنها می افتد و به سادگی نمی تواند از شرّ آنها خالص شود.

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری:

محسن

محسن

خوشحالم که توانستم برای مردم عزیز کشورم کمی مفید باشم و با اشتراک گذاری مقالات از مراجع معتبر یا با تحقیق در رابطه با آن موضوع در پیشرفت آگاهی مردم ایران عزیز گامی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *