اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
سوالات درس 10 پیام آسمانی هفتم با جواب_60801cf69aaad.jpeg
سوالات درس 10 پیام آسمانی هفتم با جواب_60801cf69aaad.jpeg

سوالات درس 10 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات درس 10 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات تشریحی پیام هفتم درس دهم

سوالات درس 10 پیام آسمانی هفتم با جواب

نام درس : دهم  | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات تشریحی پیام هفتم درس دهم

سوالات پیام هفتم

گزارشدرس دهم  ::

سوالات درس دهم « ستون دین» پیام آسمان هفتم

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم: اى على! هرگاه وقت نمازت رسید،آماده آن شو وگرنه شیطان تو را سرگرم مى کند و هرگاه قصد [کار]خیرى کردى شتاب کن وگرنه شیطان تو را از آن باز مى دارد.

خودت را امتحان کن

1 ـ ارکان نماز چندتاست ؟ آنها را نام ببرید.
جواب فقها و علمای اسلامی در کتاب های فقهی ارکان نماز را سیزده مورد دانسته اند که عبارتند از:
1ـ نیت 2ـ تکبیره الاحرام 3 ـ قیام با توانایی در نمازهای واجب 4ـ خواندن سوره حمد 5 ـ رکوع 6 ـ اعتدال بعد از رکوع
7ـ دو سجده در هر رکعت 8 ـ نشستن در بین دو سجده 9 ـ جلوس در رکعت آخر 10 ـ تشهد در رکعت آخر
11 ـ صلوات بر پیامبر در تشهد آخر 12ـ سلام اول 13ـ ترتیب ارکان

2 ـ فرق میان ارکان و غیر ارکان ، در نماز چیست؟
جواب ارکان بخش های عملی و گفتاری نماز است که انجام دادنشان در نماز واجب است و ترک کردن آنها ، نماز را باطل می کند.ولی ترک غیر ارکان نماز را باطل نمی کند بلکه باعث سجده سهو می شود.

3 ـ کدام یک از موارد زیر رکن و کدام یک غیر رکن است و هرکدام در یک نماز دو رکعتی چند مرتبه تکرار می شوند :
نیت ، رکوع ، ذکر سبحانَ ربی العظیمِ و بِحمده ، اعتدال ، ذکر سمع اللهُ لمن حمده.
جواب نیت : رکن 1بار ، رکوع: رکن 2بار ، ذکر سبحانَ ربی العظیمِ و بِحمده : غیر رکن بین 2تا6 بار ، اعتدال: رکن 2بار ، ذکر سمع اللهُ لمن حمده :غیر رکن 2بار

سوالات متن

1 ـ خداوند برای نشان دادن ارزش نماز چه فرموده اند؟
جواب برپا داشتن نماز آنقدر ارزشمند است که آن را به تمام پیامبران آموخت و از آنان خواست مردم را نیز به برپاداشتن نماز سفارش کنند.

2ـ پیامبر اکرم(ص) درمورد نماز انسان با ایمان چه می فرماید؟
جواب آن گاه که انسان با ایمان ، به نماز می ایستد تا پایان نمازش خداوند به او توجه می کند و رحمتش را بر سر او می گستراند. فرشتگان اطراف او را می گیرند و به او می گویند : ای نماز گزار ، اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات می کنی ، هرگز نماز را رها نمی کردی.

3ـ فضیلت نماز اول وقت چگونه است ؟
سخن امام باقر را بگویید.( امام باقر(ع) درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید؟)
جواب نمازی که در اول وقت خوانده شود، به صورتی درخشان به سوی صاحبش بر می گردد و می گوید : تو مرا خوب حفظ کردی ، خداوند تو را حفظ کند.

4ـ برپاداشتن نماز اول وقت موجب چه چیزی می شود؟
جواب موجب نزدیکی هرچه بیشتر انسان به خداوند و دوری از شیطان می شود.

5 ـ پیامبراسلام (ص) درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید؟
جواب پروردگارتان می فرماید : هرکس به نماز های پنج گانه اش اهمیت دهد و آنها را در وقت خود بخواند ، من قول می دهم در روزی که به ملاقات من می آید او را به بهشت ببرم.

همیار

6 ـ نماز انسان را از چه اموری باز می دارد، قرآن چه می فرماید؟
جواب « … اَقمِ الصّلاهَ انَّ الصّلاهَ تَنهی عنِ الفَحشاء والمنکَرِ…» ونماز را به پادار که بدون شک نماز از گناهان و زشتی ها باز می دارد.

7 ـ به پا داشتن نماز چگونه انسان را به بهشت نزدیک تر می نماید؟
جواب برپا داشتن درست و به موقع نماز ، باعث می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود و هرقدر انسان از گناه دور شود به بهشت نزدیک تر می شود.

8 ـ برپاداشتن به موقع و درست نماز باعث می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود.

ص غ

9 ـ هر قدر انسان از گناه دور شود به .. بهشت .. نزدیک تر می شود.

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید 

سری دوم سوالات این درس

1 .خداوند برای نشان دادن ارزش نماز چه فرموده اند؟
جواب بر پا داشتن نماز آن قدر ارزشمند است که آن را به تمام پیامبران آموخت و از آنان خواست مردم را نیز بر پا داشتن نماز سفارش کنند.

2 .پیامبر اکرم )ص( در مورد نماز انسان چه می فرماید؟
جواب آن گاه که انسان با ایمان ……… هرگز زمان را رها نمی کردی.

3 .امام باقر درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید؟
جواب نمازی که در اول وقت خوانده شود، به صورتی درخشان به سوی صاحبش بر می گردد و می گوید : تو مرا خوب حفظ کردی ، خداوند هم تو را حفظ کند.

4 .برپاداشتن نماز اول وقت موجب چه چیزی می شود؟
جوابموجب نزدیکی هر چه بیشتر انسان به خداوند و دوری از شیطان می شود.

5 .پیامبر اسلام )ص( درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید؟
جوابپروردگارتان می فرماید: هرکس به نمازهای پنج گانه اش اهمیت دهد و آنها را در وقت خود بخواند، من قول می دهم در روزی که به مالقات من می آید او را به بهشت ببرم.

6 .برپا داشتن به موقع و درست نماز باعث می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود. ص غ

7 .هر قدر انسان از گناه دور شود به بهشت نزدیک تر می شود.

8 .اگر ارکان در نماز فراموش شود و یا به اشتباه و اضافه خوانده شود نماز چه حکمی پیدا می کند؟
جواب نمازش باطل خواهد شد.

9 .واجبات دیگر نماز به غیر از ارکان را نام ببرید؟
جواب قرائت – ذکر – تشهد – سالم – تربیت – موالات

10.زیر ارکان نماز خط بکشید ؟
سلام – قیام – سجود – تشهد – رکوع – نیت – تکبیرت الحرام – موالات

جواب

۱. نیت.
۲. تکبیره الاحرام
۳. قیام (در هنگام تکبیره الاحرام و هنگام رفتن به رکوع).
۴. رکوع.
۵. سجده

11.اگر واجبات دیگر نماز، به جز ارکان فراموش شود و یا به اشتباه و اضافه خوانده شود نماز چه حکمی پیدا می کند؟
جوابنماز باطل نخواهد شد.

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.