سوالات درس 1 مطالعات نهم با جواب_60802aea1a153.jpeg
سوالات درس 1 مطالعات نهم با جواب_60802aea1a153.jpeg

سوالات درس 1 مطالعات نهم با جواب

سرفصل های این مقاله

سوالات درس 1 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس اول مطالعات اجتماعی نهم

سوالات درس 1 مطالعات نهم با جواب

نام درس : گوی آبی زیبا | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات درس اول مطالعات اجتماعی نهم

سوالات متن مطالعات نهم

گزارشدرس 1 :: گوی آبی زیبا

1-منظومه خورشیدی چند سیاره دارد و جنس این سیارات از چیست؟
پاسخ منظومه خورشیدی دارای هشت سیاره است؛ چهار سیاره نزدیک به خورشید، که سطوح سنگی و جامد دارند و به آنها
سیاره های درونی می گویند. چهار سیاره دورتر که از گازهای مختلف تشکیل شده اند و سیاره های بیرونی نامیده می شوند.

2- از میان سیارات منظومه خورشیدی ، زمین چه موقعیت و ویژگی های دارد ؟
پاسخ در میان چهار سیاره نزدیک به خورشید، زمین بزرگ ترین است. زمین سومین سیاره منظومه خورشیدی است و در فاصله صد و پنجاه میلیون کیلومتری خورشید قرار دارد.

3- نظر دانشمندان درباره عمر و جنس منظومه خورشیدی چیست ؟
پاسخ دانشمندان، عمر زمین و منظومه خورشیدی را حدود 5/4 میلیارد سال تخمین زده اند. آنها بنابر فرضیه هایی معتقدند که این منظومه از ابری متشکل از گازها و غبارهای بین ستار ه ای پدید آمده است.

4-زمین چند قمر دارد؟
پاسخ یک قمر به نام ماه

5-تعداد قمر ها در کدام سیارات بیشتر است؟
پاسخ در سیاره های گازی، تعداد قمرها بیشتر است. برای مثال، سیاره مشتری 16 قمر مهم دارد.(مشتری بیش از 60 قمر دارد)

6- قطر و جرم خورشید چند برابر زمین است؟
پاسخ قطر خورشید حدود 109برابر قطر زمین و جرم آن 33 هزار برابر جرم زمین است.

7-منظومه خورشیدی جزئی از کدام کهکشان هستند؟
پاسخ کهکشان راه شیری

8- مساحت کره زمین چقدر است؟
پاسخ 510 میلیون کیلومتر مربع

9- منظور از موقعیت مکانی یک پدیده چیست؟
پاسخ یعنی مکان دقیق قرار گرفتن آن روی کره زمین.

همیار

10- اِستوا چیست؟
پاسخ در فاصله مساوی از دو قطب شمال و جنوب، می توانیم یک دایره بزرگ را به دور زمین تصور کنیم. این دایره بزرگ، استوا نام دارد.

11- مدار چیست؟
پاسخ دایره هایی فرضی که در هر دو نیمکره به موازات استوا رسم شده اند که به آنها مدار می گویند.

12- درجه بندی و اندازه مدارها از استوا به سمت قطب چگونه است؟
پاسخ هر چه به قطب شمال یا جنوب نزدیک می شویم، این دایره ها کوچکتر می شوند. مدار استوا )مدار مبدأ( صفر درجه است. بقیه مدارها بین 0 تا 90 درجه شمالی یا جنوبی درجه بندی شده اند.

13- نصف النهار چیست؟
پاسخ نصف النهارها نیم دایره های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شد ه اند و طول مساوی دارند.

14-نصف النهار مبدأ در کجا قرار دارد؟
پاسخ برای درجه بندی نصف النهارها، نصف النهاری را که از رصدخانه » گرینویچ «در شهر لندن عبور می کند به عنوان نصف النهار مبدأ انتخاب کرده اند.

15- درجه بندی نصف النهارها چگونه است؟
پاسخ نصف النهار مبدأ و امتداد آن در سوی دیگر کره، زمین را به دو نیمکره مساوی شرقی و غربی تقسیم کرده است. نصف النهار مبدأ، صفر درجه و نصف النهارهای دیگر از 0 تا 180 درجه غربی و 180 درجه شرقی درجه بندی شده اند؛ زیرا محیط زمین 360 درجه است.

16- منظور از مختصات جغرافیایی یک نقطه چیست؟
پاسخ هر نقطه از کره زمین روی یک مدار و یک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آنها مختصات جغرافیایی آن نقطه می گویند.

17- چگونه می توانیم مختصات جغرافیایی یک مکان را بدست بیاوریم؟
پاسخ با داشتن شبکه مدارها و نصف النهارها می توانیم طول و عرض جغرافیایی هر مکان یا مختصات جغرافیایی آن را به دست بیاوریم.

18- منظور از طول جغرافیایی یک مکان چیست؟
پاسخ فاصله زاویه ای آن مکان با نصف النهار مبدأ برچسب درجه.

19- منظور از عرض جغرافیایی یک مکان چیست؟
پاسخ فاصله زاویه ای آن مکان با اِستوا برچسب درجه.

20-برای نوشتن طول جغرافیایی از چه علایمی استفاده می شود؟
پاسخ E (شرقی ) — W (غربی)

21- برای نوشتن عرض جغرافیایی از چه علایمی استفاده می شود؟
پاسخ N (شمالی ) — S (جنوبی)

 

همچنین پیشنهاد میشود از جواب فعالیت های درس 1 مطالعات نهم نیز دیدن فرمایید. همچنین برای دیگر مطالب از گام به گام مطالعات نهم و گام به گام فارسی نهم نیز میتوانید استفاده کنید.

» سوالات درس 2 مطالعات نهم

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری:

محسن

محسن

خوشحالم که توانستم برای مردم عزیز کشورم کمی مفید باشم و با اشتراک گذاری مقالات از مراجع معتبر یا با تحقیق در رابطه با آن موضوع در پیشرفت آگاهی مردم ایران عزیز گامی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *