دسته‌بندی نشده

سوالات درس چهارم علوم پنجم

سوالات درس چهارم علوم پنجم

سوالات درس 4 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات درس چهارم علوم پنجم

نوشته های مشابه

نام درس : برگی از تاریخ زمین | موضوع : سوالات متن | پنجم ابتدایی

سوالات درس 4 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات علوم پنجم

گزارشدرس چهارم :: برگی از تاریخ زمین

1- اگر در محلی فسیل ماهی پیدا شود نشانه ی چیست؟
جواب نشان می دهد که آن محل در گذشته در آن محل دریا بوده است.

2- فسیل چیست؟
جواب به آثار و بقایایی که از گیاهان و جانوران بسیار قدیمی در سنگ ها باقی مانده است، فسیل می گویند.

3- فسیل از چه تشکیل شده است؟
جواب فسیل یا قسمتی از بدن موجودات زنده مانند استخوان، دندان و صدفها است و یا از اثری از بدن جانداران مانند ردّ پای آنها تشکیل شده است.

4- چرا از همه ی قسمت های بدن جانوران فسیل درست نمی شود؟
جواب بعضی از قسمت های بدن جانوران نرم است و خوراک جانوران دیگر می شود و یا می پوسد.

5- در کجاها فسیل بیشتری درست شده است؟
جواب در دریاهای کم عمق و گرم.

6- چرا در دریاهای کم عمق و گرم فسیل بیشتری درست شده است؟
جواب به علت عمق کم آب، جسد موجود زودتر به ته آب می رسد وروی آن را گل و لای می پوشاند. در این مناطق نور خورشید سبب رشد گیاهان شده و جانوران زیادی را جذب می کند.

7- اگر به ترتیب قرار گرفتن لایه ها توجه کنیم، کدام لایه ی سنگ های رسوبی قدیمی ترند؟
جواب لایه های زیرین، زیرا زودتر تشکیل شده اند..

8- برای تشکیل بعضی از فسیل ها چه مقدار زمان لازم است؟
جواب میلیون ها سال.

9- فسیل چگونه تشکیل می شود؟
جواب وقتی جانوری می میرد جسدش در ته دریا قرار می گیرد. بخشهای نرم بدن جانور تجزیه یا توسط جانداران دیگر خورده شده اما قسمتهای سخت باقی می ماند. روی قسمتهای باقیمانده توسط گل و لای یا رسوبات پوشیده می شود.لایه های بالایی روی لایه های پایینی فشار آورده و اثری از اسکلت جانور روی لایه های رسوبی باقی می ماند که توسط املاح معدنی موجود در آب دریا که مانند سیمان محکم است، پر می شود و فسیل جانور در بین سنگها به وجود می آید. فسیل گیاهان نیز مانند جانوران تشکیل می شود.

همیار

10- علاوه بر دریاها در کجاها فسیل تشکیل می شود؟
جواب در یخچال های طبیعی، غارها، معادن نمک، زیر خاکسترهای آتش فشانی و در شیره ( صمغ ) درختان.

11- سنگ های رسوبی چگونه تشکیل شده اند؟
جواب گل و خاک رود ها وارد آب دریا ها شده، ته نشین شده، و بر اثر فشار لایه های بالاتر و در طی سالیان دراز به سنگ های رسوبی تبدیل شده اند.

12- چرا بعضی از لایه های سنگ های رسوبی از بعضی از دیگر نازک تر هستند؟
جواب چون در زمان تشکیل شدن لایه، خاک و گل کمتری در کف دریا ته نشین شده است و یا از رسوبات دانه ریز مانند خاک رس درست شده اند.

13- چرا در بین رسوبات دانه ریز مانند خاک رس، فسیل بهتری تشکیل می شود؟
جواب چون در بین این رسوبات طرح بهتر و کاملتری از بدن جانداران ساخته می شود.

14- حشرات از دیگر جانوران بیشتر هستند. چرا از حشرات فسیل کمتری یافت می شود؟
جواب زیرا بدن حشرات اسکلت استخوانی ندارد و بدنشان زود تجزیه شده واز بین می رود.

15- در کجاها فسیل هایی از حشرات باقی مانده است؟
در شیره ( صمغ ) درختان.

16- دایناسور چه معنایی دارد؟
جواب سوسمار ترسناک.

17- دایناسور ها در حدود چند میلیون سال قبل از میان رفتند؟
جواب 65 میلیون سال قبل.

18- از ردپای جانوران چه اطلاعاتی به دست می آوریم؟
جواب نوع جانور یعنی پرنده بوده یا پستاندار یا …، محل زندگی آن، نوع غذایش که گوشتخوار بوده یا گیاهخوار، بزرگی و کوچکی جثه ی حیوان، نحوه ی حرکت کردن آن، وزن جانور و …..

19- اگر در محلی فسیل برگ درخت خرما پیدا شود، نشانه ی چیست؟
جواب آن محل قبلا آب و هوای گرمسیری داشته است.

20- اگر در محلی فسیل صدف پیدا شود، نشانه ی چیست؟
جواب آن محل قبلا دریای کم عمق و گرم بوده است.

21- اگر در محلی فسیل سرخس پیدا شود، نشانه ی چیست؟
جواب آن محل قبلا ناحیه ی گرم و مرطوب بوده است.

22- به چه چیزی کتاب تاریخ زمین می گویند؟
جواب سنگ های رسوبی.

23- زمین شناسان درباره گذشته زمین از چه راه هایی اطلاعات زیادی به دست می آورند؟
جواب با استفاده از آثاری که در سنگ ها وجود دارد.

24- چرا زمین شناسان لایه های رسوبی را مطالعه می کنند؟
جواب زیرا لایه های رسوبی در دریاها تشکیل می شوند و بیشترین تعداد فسیلها نیز از جاندارانی درست می شود که در دریاها زندگی می کرده اند.

25- زمین شناسان با مطالعه ی فسیل ها چه اطلاعاتی به دست می آورند؟
جواب اطلاعاتی درباره ی تغییرات آب و هوا، شکل و وضعیت خشکی ها و دریاهای زمین، محل دریا ها، نوع گیاهان و جانورانی که زمانی روی زمین زندگی می کرده و امروزه از بین رفته اند و نوع غذایشان، به دست می آورند.

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

۱ -مراحل تشکیل سنگ رسوبی
جواب – حمل رسوبات توسط آب های جاری
– ته نشین شدن رسوبات در آب های آرام
– فشرده شدن رسوبات در اثر سنگینی لایه های بالایی و نیز سنگینی آب

۲ -ویژگی سنگ های رسوبی
جواب – لایه لایه اند
– لایه های زیرین قدیمی تر و لایه های بالایی جدید ترند
– معمولا رنگ لایه ها به علت تغییر جنس لایه ها متفاوت است
– با مشاهده این سنگ ها می توان دریافت که زمانی آنجا دریا وجود داشته است
– مهمترین ویژگی سنگ های رسوبی داشتن فسیل است
– دانشمندان زمین شناس با جستجو در لابه لای سنگ های رسوبی به دنبال آثار فسیل اند

۳ -فسیل چیست ؟
جواب به آثاری که از جانداران قدیمی ( گیاه – جانور – تک سلولی) از گذشته در لابه لای سنگ های رسوبی یافت می شود فسیل می گویند

۴ -بخش هایی از یک جاندار که می توانند در لابه لای رسوبات یافت شوند عبارت است از :
جواب استخوان – دندان – صدف – پوشش آهکی ( اسفنج و مرجان ) – پوشش سخت بندپایان (حشرات – خرچنگ ها ) – بافت چوبی گیاهان – قالب خارجی و داخلی جانداران آبزی – آثار گیاهی ( برگ در زغال سنگ )– ردپا و…..

۵ -با گذشت زمان بخش های نرم جانداران توسط دما و رطوبت و هوا و جانوران ذره بینی از بین رفته و بخش های سخت در لابه لای رسوبات باقی می ماند

۶ -چرا از حشرات و بی مهرگان و گیاهان در طبیعت فسیل یافت نمی شود؟
جواب چون دارای اسکلت و بخش سخت نیستند

۷ -فسیل جانوران دارای اسکلت استخوانی و جانوران دریازی چرا بیشتر یافت می شود ؟
جواب به علت داشتن پوشش صدفی و آهکی در طبیعت بیشتر یافت می شود

۸ -دانشمندان از فسیل ها می توانند به اطلاعاتی دست پیدا کنند :
جواب
– نوع گیاهان و جانورانی که در قدیم زندگی می کرده اند
– محل زندگی آن ها از نظر آب و هوا و خشکی یا دریا بودن
– نوع غذای جانوران از نوع دندان آنها )گوشت خوار – گیاه خوار(
– ساختمان بدن جانداران قدیمی که برخی ساختمان بدن ساده تری داشتند
– تغییرات آب و هوا – وضعیت دریاها و خشکی ها در گذشته
( با بررسی فسیل ها دریافتند که آب و هوای زمین تغییر کرده است و شکل خشکی ها در گذشته به صورت امروزی نبوده است )
– نوع جانور – نحوه حرکت – اندازه جثه جانور
( دانش مندان از روی رد پا به نحوه ی حرکت جانور پی برده اند که هرچه ردپا عمیق تر بوده جانور سنگین تر و هرچه کم عمق تر بوده نشانه سبک وزنی و سرعت آن بوده است از روی رد پا به نوع جانور – وزن جانور – اندازه جانور از روی مساحت رد پا پی برده اند )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا