دسته‌بندی نشده

سال خوک

مشخصات کلی متولدين سال خوک

(1302 – 1314 – 1326 – 1338 – 1350 – 1362 – 1374 – 1386)

سال خوکتپلي محبوب
خوك جنگ جويي جوانمرد، بلند همت، دلير و آشنا به آداب و رسوم، ياور و مهربان،‌سخت گير نسبت به اشتباهات و پرچمدار هميشگي خلوص نيت است كه بلند همتيش سرانجام ناگواري برايش رقم مي زند. مي توانيد به او اطمينان كنيد؛ چرا كه هيچ گاه از اعتماد شما سو ء استفاده نخواهد كرد. او ساده، بي ريا و اطمينان بخش است و اگر به او ستم كنيد، بي پناه، بي دفاع و كمي ساده لوح است.

در حقيقت خوك اجازه مي دهد به آساني فريبش دهند، اشتباهات خود را با متانت مي پذيرد و نسبت به اشتابهات ديگران صبور و بردبار است. او هميشه از بهترين هاي ورزش است. اما هرگز نمي تواند رقابت جو باشد. انصاف خوك به او اجازه نمي دهد كه خود را برتر از ديگران بداند. او همواره از خود مي پرسد كه آيا در كارهايش صداقت لازم را داشته يا خير.

خوك به گونه اي باور نكردني صادق و بي رياست تا جايي كه گاهي ممكن است به خود صدمه بزند. او در برابر بد قولي و بد ذاتي ديگران نمي تواند كاري بكند. به ندرت دروغ مي گويد و آن هم در مواردي است كه مي خواهد خود را از خطر برهاند.

خوك با هوش است؛ اما در مورد مسائل مالي كند ذهن است و ناشيانه عمل مي كند. او در برابر دورويان و فريب كاران عاجز است و خود را به چهار ميخ مي كشد تا اعمالش را توجيه كند.

خوك فروشنده درستكاري است كه به سختي تن به ساخت و پاخت مي دهد. او با اعتقادي آهنين، گفته هاي ديگران را بي هيچ پرسشي مي پذيرد؛ اما در قبولاندن حرف خود به ديگران دچار مشكل است.

خوك دوست و شريكي بي همتاست. او معمولا كم حرف است؛ ولي اگر تصميم به حرف زدن بگيرد، هيچ چيز نمي تواند مانع او شود و آن قدر پرچانگي مي كند تا همه شنوندگان را خسته و هلاك كند.

خوك نيز همچون ميمون با هوش و تشنه دانش است. او علاقه زيادي به مطالعه دارد و هر چه را كه جلوي دستش باشد، مي خواند. خوك، با معلومات به نظر مي رسد؛ اما در حقيقت، بخش عمده معلومات او سطحي است. اگر او را بيازماييد، خواهيد ديد كه طبل تو خالي است. ژاپني ها مي گويند: ? خوك صورتي پهن و كله اي كوچك دارد. ?

خوك پول پرست و اغلب شهوت ران است. در پشت ظاهر فريبنده و معقول او، اراده اي قوي و قدرتي فراوان پنهان است. او هر هدف، آرزو يا كاري دشوار داشته باشد، وظايف خود را با شايستگي انجام مي هد. اين قدرت، زاييده نيرويي دروني و قابل اعتماد است؛ قدرتي كه هيچ چيز توان برابري با آن را ندارد.

وقتي كه خوك تصميمي بگيرد، هيچ چيز نمي تواند سد راه او شود. اما پيش از تصميم گيري مدتي طولاني همه جوانب را مي سنجد تا جاي كه به بي تدبيري متهم مي شود. او براي رهايي از مسائل بغرنج، گاه آن قدر اين در و آن در مي زند كه شخصيت خود را زير سوال مي برد.

هرگز از روي ظاهر ضعيف خوك درباره اش قضاوت نكنيد؛ چرا كه اين ضعف ظاهري صرفا ناشي از صلح طلبي ذاتي اوست.

خوك دوستان اندكي دارد، اما آنان را تا پايان عمر حفظ خواهد كرد و از هيچ فداكاري در حق آنان كوتاهي نمي كند. او با دوستان برگزيده خود – كه شايستگي عشق و محبت او را دارند – بسيار محترمانه برخورد مي كند.

زنان متولد سال خوك، عاشق حضور در جمع و ميهماني هستند. آنان در خانه داري بي نظيرند.

شخصيت خوك، به رغم بي طرفي وي، پر تحرك و خلاق است و اگر از جنگ و جدل بيزار و گريزان نبود، ياغي نيز محسوب مي شد.

او هميشه ترجيح مي دهد در بحث راه فراري بيابد و وانمود كند كه عقيده اش را تغيير داده است تا خود را دچار زحمت و دردسر نكند.

او تا زماني كه از شما خوشش نيايد، در صحبت را باز نمي كند و اگر لطف كند وارد گفت و گوي شود، شما را مفتخر كرده است!

خوك به ندرت به امور قضايي مي پردازد و چه بهتر؛ زيرا اگر محق هم باشد، سادگي و صداقتش به ضرر او و به نفع طرف هاي دعوا تمام خواهد شد؛ شرقي ها مي گويند: براي برنده شدن در امور قضايي، بهتر است صداقت، شرافت و وجدان را از پنجره بيرون بيندازيد!

خوك در هر شرايطي مي تواند كار كند؛ زيرا هوشياري و توانايي اش در انجام كارهاي سخت، از او آدم موفقي مي سازد؛ همچنين به علت حساسيت فراوانش، در زمينه شعر و ادبيات نيز موفق است.

خوك مي تواند به آساني به سگ ها نزديك شود. خوك هر شغلي را كه برگزيند مي تواند زندگي خود را تامين كند و پول و امكانات از سر و كولش مي ريزد و تا زنده است، مردم به او كمك مي كنند و از همين راه، ممكن است بسيار ثروتمند شود.

در مشرق زمين، مشهور است كه مي گويند: مردم به خوك كمك مي كنند، خوراك مي دهند و او را چاق و چله مي كنند تا شام بهتري براي شب سال نو داشته باشند. لذا خوك بسيار محافظه كار است و به هيچ كس اعتماد نمي كند. ممكن است اين گفته درست باشد اما شكي نيست كه مردم از زود باوري و سادگي خوك سو ءاستفاده مي كنند.

از اين حرفها درباره زندگي عشقي او نيز مي گويند. او اغلب فريب مي خورد، نااميد مي شود، اشتباه مي كند و هميشه عاشق است.

خانم خوك ها مادران بسيار خوبي هستند. به خوك ها سفارش مي كنيم با متولدان سال گربه ازدواج كنند؛ چرا كه بهترين راه جلوگيري از كشمكش و درگيري خانوادگي، همين است.

خوك بايد از مار فاصله بگيرد، چرا كه مار او را اسير و برده خود مي كند و آنچنان به دور او حلقه مي زند و او را مي فشارد كه توان هر حركتي را از او سلب مي كند. وجود خوك براي بز مفيد واقع مي شود.

دوران كودكي خوك در آرامش كامل سپري مي شود. در دوران جواني انبوهي از مشكلات خانوادگي او را در بر مي گيرد؛ اما خوك خجالتي و محتاط، براي حل مشكلاتش، از كسي در خواست كمك نخواهد كرد. او مي كوشد خود مشكلاتش را حل كند. در واقع اين پنهان ساختن مشكلات از ديگران به او صدمات فراواني ميزند زيرا هيچ كس نمي فهمد كه او در چه جهنمي دست و پا مي زند.

اگر زاد روز او از جشن هاي سنتي ( عيد تت ) فاصله داشته باشد، نااميدي كمتري در كمين او خواهد بود، اما هر چه به سال نو در كشورهاي آسيايي نزديك تر باشد، با مشكلات بيشتري مواجه مي شود، به او خيانت خواهد شد، مسخره اش خواهند داد و در نهايت ممكن است خورده شود!

قصه ? سه بچه خوك ? ريشه در اين باور خرافي دارد.

مشاهير متولد سال خوک

روچيلد اول، راكفلر اول و فورد اول ، سن ايگناتيوس لويولا، فدريكوگارسيالوركا، فرانسواويون و آلبرت شوايترز ، پاسگال، لوكوبوزيه، فيلد مارشال مونتگمري، مارشال فوخ و ژرژ پمپيدو ، هنري هشتم ، بيسمارك ، اليوركرامول، مادام دومانتنون و فرانسواز ساگان

مشاغل مناسب متولد سال خوک

توليد كننده، پزشك، محقق، مهندس معمار، فيلم ساز، نويسنده، شاعر، نقاش، تاجر، هنرمند مردمي، هنرپيشه، دلقك، كمدين

متولدين ماههاي سال خوک

فروردین قلبي مهربان در سينه يك خوك!
اردیبهشت او بچه خوكي ضعيف؛ اما بي اندازه جذاب است.
خرداد خوك خنده دار و لوده! اگر بچه خوك ها مانعش نشوند، به خوبي پيشرفت خواهد كرد.
تیر او بيسكويتي زنجبيلي به شكل خوك است و بايد مواظب باشد كه خورده نشود.
مرداد خوك سطح بالا! در اصالتش ترديدي نيست.
شهریور يك قلك خوكي شكل! او هميشه گرفتار بي پولي است.
مهر يك خوك واقعي! او بسيار ساده لوح است و عاقبت خورده خواهد شد!
آبان خوك پر طاقت و تند خو! او مي تواند دو دوزه بازي كند.
آذر خوك منطقي! او هميشه از خود مي پرسد كه به درد همبرگر مي خورد يا استيك!
دی خوك رياضت كش! او بيش از حد اخمو و جدي است.
بهمن خوك شايسته و متعادل! سرانجام موفقيت از آن اوست.
اسفند خوك تمام عيار و واقعي!

رابطه عاطفي ( زن ) متولدين سال خوک

موش خوب است. هر دو روشنفكر و در زندگي بي باك هستند. اين دو در كنار هم خوشبخت خواهند شد.
گاو خوك با هر شرايطي خود را وفق مي دهد؛ اما تحمل رنج و زحمت و فقر را ندارد. او هميشه شهامت از نو شروع كردن را دارد.
ببر خوك، ببر را درك مي كند و به او احترام مي گذارد. خطر نابودي خوك را تهديد مي كند؛ اما او، آن قدر رشد كرده است كه بتواند از خود مواظبت كند.
گربه عالي است؛ البته تا زماني كه خوك بتواند دنبال خلاف كاري و بزه كاري نرود.
اژدها بله، خوك مي داند چگونه چرب زباني و دلربايي كند. او موجودي بسيار مهربان و مطلوب است و دوست دارد مورد پسند واقع شود.
مار خوك پير دوست داشتني! بيچاره خوك پير! سر انجام مار او را خفه خواهد كرد.
اسب اسب با خودخواهي ويژه اش از خوك سو ء استفاده خواهد كرد و خوك روي خوشبختي و شادي را نخواهد ديد.
بز تا زماني كه بز رفتارش درست باشد خوك با او مي سازد. هر چند بز نمي تواند خود را مهار كند.
میمون امكان پذير است. فريب دادن خوك، براي ميمون زحمتي ندارد؛ اما اين كار براي ميمون لذت بخش نيست؛ افزون بر اين، او زياد به خوك فكر مي كند.
خروس اين دو نمي توانند با هم كنار بيايند. خروس قدرتمند خوك را از ميدان به در مي كند.
سگ خوب است. خوك عاشق زندگي است و همين رياضت طلبي سگ را تعديل مي كند. آنها هر دو سخاوتمندند و خوك غالبا ثروتمند است.
خوک زوج خوبي هستند. آنها به خوبي با يكديگر كنار مي آيند. سازش اين دو با هم زبانزد خاص و عام است.

رابطه عاطفي (مرد) متولدين سال خوک

موش خوب است. به شرط آن كه موش پرخاشگري نكند؛ زيرا خوك طرفدار خشونت نيست.
گاو خوك براي ارضاي خواسته هاي سركوب شده خود، به هر دري خواهد زد و اين خوك را به دردسر مي اندازد.
ببر چرا كه نه؟ البته تا وقتي كه خانم ببر، ناخواسته و ندانسته، از جنبه هاي مثبت وجود خوك سو ء استفاده نكند.
گربه تا زماني كه خانم گربه، بتواند هرزه گردي هاي خوك را تحمل كند، همه چيز خوب پيش خواهد رفت! اما خوك هم بايد سرگرمي هاي بيرون از خانه را طوري ترتيب دهد كه خانم گربه متوجه آنها نشود!
اژدها بله، خوك مرتب براي اژدها دم تكان مي دهد و تملق او را مي گويد و اين براي او خيلي بد است!
مار خوك بيچاره! او اسير خواهد بود و حتي علاقه اي به لطيفه هاي عاميانه هم نشان نخواهد داد.
اسب خوك از رابطه زناشويي اش رضايت چنداني نخواهد داشت و دائم از خودخواهي هاي اسب خواهد رنجيد.
بز تا زماني كه خوك ثروتمند باشد، بز راضي و خوشحال خواهد ماند؛ اما بايد ديد كه آيا خوك قادر به مهار كردن بز هست يا نه؟
میمون چرا كه نه؟ ميمون از آقاي خوك تعريف و تمجيد مي كند.
خروس امكان پذير است، زيرا خوك، بيش از اندازه صبور و نرم خوست.
سگ عالي است. عشق اين دو متكي بر تفاهم، درك و احترام متقابل است.
خوک زوج خوبي هستند. آنها به خوبي با يكديگر كنار مي آيند. سازش اين دو با هم زبانزد خاص و عام است.

رابطه دوستي متولدين سال خوک با سالهاي

موش دو دوست خوب كه از بودن در كنار هم لذت مي برند و خوشحالند. پرخاشگري موش بر خوك تاثير نمي گذارد.
گاو بله، به شرطي كه زياد يكديگر را نبينند!
ببر بله، به خوبي با هم سازش مي كنند؛ اما خوك بايد محتاط باشد.
گربه بله، به شرط آن كه زياد با هم بيرون نروند؛ چون پرخاشگري خوك گربه را مي ترساند.
اژدها ارتباطي ساده و آرام است. اين دو در كنار هم مشكلي نخواهند داشت؛ ولي شادي و تفريحي هم در كار نيست.
مار هم بله، هم نه. با گذشت زمان همه چيز مشخص مي شود.
اسب خوك ساكت و بردبار خواهد بود و حق با اوست.
بز بله، خوك به خوبي مي داند چگونه بايد با بزها رفتار كند؛ در عين حال دلباخته آنها نيز هست.
میمون براي هم دوستان خوبي هستند چرا كه ميمون واقعاً به خوك احترام مي گذارد!
خروس بهتر است خوك فاصله اش را با خروس حفظ كند!
سگ اين دو بسيار به يك ديگر وفادارند. خوك با كمك خود به سگ او را از نگراني مي رهاند.
خوک دو دوست عالي با خواسته هاي مشابه، دو يار جدا نشدني، دو همرزم كه هميشه با يك ديگرند.

رابطه شغلي متولدين سال خوک با سالهاي

موش موش مي كوشد با نيرنگ، سر خوك كلاه بگذارد؛ اما در امور تجاري بخت هميشه با خوك يار است.
گاو براي خوك بازده كاري گاو پذيرفتني و رضايت بخش است و مي تواند به او استفاده فراوان برساند.
ببر سخاوت ببر بسيار زياد است و توجه ندارد كه براي خوك خطري بزرگ و هميشگي به شمار مي آيد.
گربه بله. گربه هوشيار و خوك بيش از حد خوش اقبال است. آنها با همكاري يك ديگر پول فراواني عايدشان خواهد شد.
اژدها موفقيت آنها حتمي است؛ به خصوص كه خوك تا حدي متواضع و فروتن است.
مار خوك نياز چنداني به خرد و دانايي مار ندارد و مار صدمه مي بيند.
اسب همكاران مناسبي نيستند. عقايد اين دو با يك ديگر متفاوت است.
بز اين دو براي يك ديگر مفيد خواهند بود و حتي بز مي تواند به خوك كمك كند!
میمون ميمون دلايل زيادي براي اين همكاري دارد. خوك اين را مي داند و شراكت با او را دوست دارد. رفتار ميمون نيز كاملا سخاوت مندانه خواهد بود. اين همكاري براي او هم جالب است!
خروس خوك در امور تجاري به خروس اعتماد ندارد؛ بنابراين از همكاري با او صرف نظر خواهد كرد.
سگ بله، سگ با سخاوت است؛ اما اگر خوك اشتباه كند، مجازات خواهد شد. آنها دست در دست هم، ديگران را فريب خواهند داد.
خوک اين دو در همكاري با يك ديگر كامياب مي شوند و به هر كاري دست بزنند، بخت يارشان خواهد بود.

ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال خوک و فرزندان متولد سال :

موش خوب است. آنها در كنار يك ديگر بسيار شاد خواهند بود و خوك به سو ء استفاده موش از اين موقعيت، اهميت نمي دهد.
گاو بدك نيست؛ گر چه گاو كمي تودار است.
ببر بله، اما ببر ناراضي است؛ چون هميشه پرتوقع است.
گربه رابطه بسيار خوبي است؛ اما بي تفاوتي غير طبيعي گربه نسبت به خانواده باعث رنجش خوكح مي شود.
اژدها خوب است. خوك مي تواند براي اژدها مفيد واقع شود.
مار عملي است؛ اما به خوك بستگي دارد. مادر متولد سال خوك، برده وار به فرزندش خدمت خواهد كرد.
اسب اسب، خانه را زودتر از آنچه انتظار مي رود، ترك خواهد كرد. دوري اسب از خانه به شدت خوك را آزرده و ناراحت مي كند.
بز از بخت خوب بز، خوك تا پايان عمر از او حمايت خواهد كرد. اين دو عاشقانه يك ديگر را دوست دارند.
میمون عالي است. ميمون خوك را متعجب و سرگرم مي كند و شگفت آن كه ميمون به خوك احترام فراوان مي گذارد.
خروس خوشا به سعادت خروس! خوك حاضر است خود را به آب و آتش بزند تا خروس او را درك كند و باعث شادي وي شود.
سگ اين دو با يك ديگر خوب كنار مي آيند. خوك در همه كارها حامي سگ است؛ اما سگ مثل هميشه احساس نارضايتي مي كند.
خوک بله، اين دو دوستاني واقعي هستند و از بودن در كنار هم لذت زيادي مي برند. آنها اغلب با هم هستند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا