دسته‌بندی نشده

خاص ترین بیوهای عاشقانه با فونت زیبا

بیو عاشقانه با فونت زیبا

در این مقاله از مجله اینترنتی دلگرم مجموعه ای از بیو عاشقانه با فونت زیبا را برای شما عزیزان آورده ایم. امیدواریم لذت ببرید. با ما همراه باشید.

بیو عاشقانه اینستاگرام با فونت زیبا

‌‌‌ چشمٰات قشَنٖگ تَرینِ عَکسْ دلپَسنْد مَنهِ… ‌‌️👀❤️ ️


بودَنِتـ شُد آرامِشـِ قَلبـِ مَنـ💙🔗️


‌ ﮼هَــم 𝑴𝒂𝒉𝒆 مَنــیٖ‌هَـم 𝑱𝒂𝒏𝒆 مَــنٖ ⅌♥️🌔 ‌️


‌ •طُ• قشنگ‌ترین بهونه یِ زندگیمی🤍🫀 ‌ ️


‎میانِ‌هَمِه‌گَشتَمُ‌ عاشِق نَشُدَم‌مَن! ‎ طُ چِ‌بودی‌کِ‌تورا‌دیدَمُ‌دیوانِه‌شُدَم‌مَن..❥︎シ️


تـُۅً یکّے یِـدُۅُنِـه ے قَـݪَِـبِ مَـَنًـی💍♥️ ️


وَلـے طُ بودَنِتـ خِیلـے قَشَنگِـہ:)♥️️

بیو عاشقانه

بیو عاشقانه اینستا

♡゙بــــ‌𔘓ــا #دنـــ‌𔘓ـــیا🪽🫀🤍• 🧡🔐 #عوضـــ‌𔘓ــت♡゙ نمیــ‌𔘓ــڪنم🫂💋 ❤🖇 #دلـــ‌𔘓ـــبࢪ♡゙ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️


‌‌‌‌‌‌‌‌’ماه‌ٺرین ‌‌مـاٰهِ جَهانم ٺویے . …🌙♥️️


میانِ‌هَمِه‌گَشتَمُ‌ عاشِق نَشُدَم‌مَن! طُ چِ‌بودی‌کِ‌تورا‌دیدَمُ‌دیوانِه‌شُدَم‌مَن..❥︎シ︎️


•ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی• ️


‌ تــ∞ـو…
قَـشـَنگ‌تَرین‌عامِـل
تَپـشِ‌قَـ♡ـلب‌مَنــی∘🔥🧡∘‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


غیر از طُ کسے دَر دِل من جا شدنے نیس#دلبر_غیرتیم❤️

بیو عاشقانه فونت دار

ب‍‌ودن‍‌ت‍‌و #ب‍‌ه‍‌ رخ‍‌ آس‍‌م‍‌ون‍‌ م‍‌ی‍‌ک‍‌ش‍‌م‍‌ ت‍‌ا دی‍‌گ‍‌ه‍‌ ب‍‌ه‍‌ م‍‌اه‍‌ش‍‌ ن‍‌ن‍‌ازه‍‌💜


⁽ طُ∞یه‌حـسِ‌عَمیقی‌تو‌قلـــبِ‌مَـن🫀🤍 .️


تو نقطـہ شروعِ اتـ؋ـاقات خوبِ زنـدگیمی‌♡


‌ وسطِ سینَـم↬♡طُ♡↫تنهــادلیلِ تَپِشـی . . . ،💍❤️،…» # دوستت دارم


برامـ مهمـ نیستـ ڪـہ بهتر از تـو وجود داشتـہ باشـہ یا نـہ مهمـ اینـہ ڪـہ هیچـڪـے تـو نمیشـہ!:)🐥🍂


پایـبندَم‌ تا
‘پایِ جـ♡ـان’ بـه‌ تَمـــامت♥️


گَر طُ شَوے گُناہ مَن توبـہ نمیکُنم ز طُ!♥︎


بِهِشتـ یِـہ جاییـہ رویِ زَمینـ ڪِنارِ تــو..!💜✨


‌‌ ‌‌ ‌‌╭┈──────「⁰⁰ : ⁰⁰」
╰─┈➤‌‌ 𝐈 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 ♥️
ولے مَن‌ جُونم‌ بہ بودنِٺ‌ بنده‌ قشنڪً مَن😍∞


عاشِقِـ تُ بودَنـ تا اَبَد قَشَنگِـہ…🥺💕

بیو عاشقانه

بیو عاشقانه کوتاه با فونت زیبا

‌ ‹دوصِـ∝ـت‌دارم› ‌تاوَقتی ک بِمیرَم ♥


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𝑩𝒆𝒉𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏 𝑬𝒏𝒕𝒆𝒌𝒉𝒂𝒃𝒆 𝑸𝒂𝒍𝒃𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒊 𝑻𝒐
ب‍‌ه‍‌ت‍‌ری‍‌ن ان‍‌ت‍‌خ‍‌ابه ق‍‌ل‍‌ب م‍‌ن‍‌ی ت‍‌و♥️🔗 ️


– متعـهد به ‘تو’ 💍🌸🤍•


« من‌ در حَوالِی طُ‌ آرومَم🫀🤍 »‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


〔 اِسمت حڪ‌ شده رو تڪ‌ تڪ‌ِ رڪًایِ جونِ منৎ୭〕


❤🖇(تَنهام نَزار مُرُفین مَن)🖇❤


تـُۅً یکّے یِـدُۅُنِـه ے قَـݪَِـبِ مَـَنًـی💍♥️

بیو عاشقانه با فونت زیبای انگلیسی

حــال دلـ♥️ـــم
وصــ🔗ـله بــه حـال دلــت


تو کل ‘دنـ∝ـیا’ هیشکى وجود نداره
که بیشتر از ‘تـᰔـو’ بخوامش•♥️


طُ قشنگترین و زیباترین دلیلی هستی برای تپش قلبــــــــــم♥️🫀


‌تُـــ♾ــو…
بودنِت انقَد قَشـنگه که ↡ قُــــربونِ هَر لَحظه بودنِت کنارَم برَم… 🙂 🧿♥️•


‌‌ ‌ ‌¹ سال🖤∶ ¹² ماه🖇∶ ³⁶⁵ روز🌓∶ ⁸⁷⁶⁰ساعت⏲∶ ⁵²⁵⁶⁰⁰⁰ دقیقه⏳∶ ³¹⁵³⁶⁰⁰⁰⁰⁰ثانیه🥺∶ هر روز☉∶ هرشب🌙∷ هر لحظه🖤∶ دلم برات تنگ میشه ❤❤❤🖤🖤️


خلاصہ بگم : ِ❲تُ❳ زندگیمی♥️

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا