جواب فعالیت های درس 4  قرآن هشتم؛ صفحه ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۶ و ۴۷_61e5635cda756.jpeg
جواب فعالیت های درس 4  قرآن هشتم؛ صفحه ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۶ و ۴۷_61e5635cda756.jpeg

جواب فعالیت های درس 4 قرآن هشتم؛ صفحه ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۶ و ۴۷

جواب فعالیت های درس 4 قرآن هشتم

درس چهارم قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 4 قرآن هشتم

نام درس : درس 4 | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

درس چهارم قرآن هشتم

گام به گام قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 4 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 42 و 43 و 44 و 46 و 47 درس چهارم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس چهارم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس 4 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

نعمت، شکر می کنم، عمل می کنم

1-اَن که، اینکه 4-اَلَّتی که، چیزی که، کسی که
2-اَشکُرُ شکر می کنم 5-اَنعَمتَ بخشیدی، نعمت دادی
3-نِعمَه نعمت، هر چیز خوبی که خدا به انسان بخشیده است 6-اَعمَلُ عمل می کنم

 همگام درس |  HamGamDars

💠 فعالیت دوم: به الگوی زیر و تغییر جزئی که در معنای فعل پیش می آید، توجه کنید.
اَن + اَعبُدُ: که + عبادت می کنم… اَن اَعبُدَ: که عبادت کنم
لِ + یَعلَمونَ: تا + می دانند…لِیَعلَموا: تا بدانند

💠تمرین: اینک معنای این ترکیب ها را کامل کنید.

اَن + اَتلُو: که + تلاوت کنم … اَن اَتلُوَ: که تلاوت کنم
لِقَومٍ یَشکُرونَ: برای قومی که شکر می کنندلَعَلَّهُم یَشکُرونَ: تا آن ها شکر کنند

 همگام درس |  HamGamDars

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس 4 قرآن هشتم: ترکیب های زیر را معنا کنید.

1 .قالَ رَبِّ: گفت پروردگارا

2 .اَن اَشکُرَ نِعمَتِکَ: که شکر کنم نعمت تو را

3 .اَنعَمتَ عَلَیَّ: نعمت دادی بر من

3 .وَ عَلَی والِدَیَّ: و بر پدر و مادرم

5 .اَن اَعمَلَ صالِحًا: که انجام دهم کار نیک

6 .بِرَحمَتِکَ: به رحمت تو

 همگام درس |  HamGamDars

🧧 جواب انس با قرآن درس 4 قرآن هشتم: ترجمه این آیات شریفه از سوره نمل را کامل کنید.

1 … .وَ قالَ رَبِّ اَوزِعنی اَن اَشکُرَ نِعمَتَکَ:
و (حضرت سلیمان) گفت: پروردگارا به من الهام کن که شکر کنم نعمت تو را.

2 .الّتی اَنعَمتَ عَلَیَّ وَ عَلَی والِدَیَّ:

که نعمت دادی بر من و بر پدر و مادرم.

3 وَ اَن اَعمَلَ صالِحًا تَرضهُ:

و اینکه انجام دهم کار نیکی که آن کار موجب رضایت تو است.

4 .وَ اَدخِلنی بِرَحمَتِکَ فِی عِبادِکَ الصّالِحینَ:

و وارد کن مرا به کمک رحمت خودت در(گروه) بندگان شایسته ات.

 همگام درس |  HamGamDars

ج-از صفحه ٔ 380 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده ٔ قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

لِنَفسِه : برای خودش
رَبِّ العالَمینَ: پروردگار جهانیان

مِن دونِ اللهِّ: از غیر خدا
قلَ الَّذی عِندَهُ: گفت آنکه نزدش

د- جواب پیام قرآنی درس چهارم قرآن هشتم

جواب پیام قرآنی درس چهارم قرآن هشتم

 همگام درس |  HamGamDars

جواب جلسه دوم درس چهارم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس سسس قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

با، شریک قرار می دهند، دریا

1-بَرّ خشکی، صحرا 4-مَعَ با، همراه با
2-بَحر دریا 5-تَعالی برتر است
3-یُرسِلُ می فرستد 6-یُشرِکونَ شریک قرار می دهند

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس چهارم قرآن هشتم : ترکیب های زیر را معنا کنید.

1 .یَهدیکُم: هدایت می کند شما را

2 .فِی ظُلُماتِ البَرِّ وَ البَحرِ: در تاریکی های خشکی و دریا

3 .وَ مَن یُرسِلُ الرِّیاحَ: و کسی که می فرستد بادها را

4 .اَ ءِلهٌ مَعَ الله: آیا معبودی همراه با خداست؟

5 .تَعالَی الله: برتر است خداوند

6 .عَمّا یُشرِکُونَ: از آنچه شریک قرار می دهند

 همگام درس |  HamGamDars

🧧 جواب انس با قرآن درس چهارم قرآن هشتم: ترجمه این آیه شریفه از سوره ی نمل را کامل کنید.

1 .اَمَّن یَهدیکُم فِی ظُلُماتِ البَرِّ وَ البَحرِ:

یا کسی که هدایت می کند در تاریکی های خشکی و دریا

2 .وَ مَن یُرسِلُ الرِّیاحَ بُشرًا بَینَ یَدَی رَحمَتِهِ:

و کسی که می فرستد بادها را بشارت دهنده، پیش از رحمت خود(باران)

3 .اَ ءِلهٌ مَعَ الله:

آیا معبودی همراه با خداست؟

4 .تَعالَی الله عَمّا یُشرِکُونَ:

برتر است خدا از آنچه شریک قرار می دهند.

 همگام درس |  HamGamDars

ج- از صفحه 384 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده  قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

هُدیً وَ رَحمَهً لِلعالَمینَ: هدایتی و رحمتی برای جهانیان
مَن یُؤمِن بِایاتِنا: کسی که به نشانه های ما ایمان آورد
جَعَلنَا الَّیلَ :قرار دادیم شب را
بِما ظَلَموا : به آنچه ستم کردند

د– جواب پیام قرآنی درس 4 قرآن هشتم

جواب پیام قرآنی درس 4 قرآن هشتم

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد می‌ شود از درس 5 قرآن هشتم و همچنین گام به گام هشتم نیز دیدن فرمایید

 

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.