جواب فعالیت های درس 2 قرآن هشتم_607ebe04ea603.jpeg
جواب فعالیت های درس 2 قرآن هشتم_607ebe04ea603.jpeg

جواب فعالیت های درس 2 قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 2 قرآن هشتم

درس دوم قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 2 قرآن هشتم

نام درس : درس 2 | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

درس دوم قرآن هشتم

گام به گام قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 2 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 23 و 24 و 26 و 27 درس دوم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس دوم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس 2 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

قرآن، جهانیان، فرزند، همتا، فروفرستاد

1-نَزَّلَ نازل کرد، فرو فرستاد 5-نَذیر هشداردهنده
2-فُرقان وسیله تشخیص حق از باطل، یکی از نام های قرآن 6-وَلَد فرزند
3-یَکونُ می باشد 7-شَریک شریک، همتا
4-عالَمینَ جهانیان، مردم 8-قَدَّرَ اندازه گیری کرد

 

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس 2 قرآن هشتم :

ترکیب های زیر را معنا کنید.

1 .نَزَّلَ الفُرقانَ: نازل کرد قرآن را

2 .عَلَی عَبدِهِ: بر بنده اش

همیار

3 .لِلعالَمینَ: برای جهانیان 

4 .شَریکٌ فِی المُلکِ: شریکی در فرمانروایی

5 .کُلَّ شَیءٍ: هر چیزی

6 .فَقَدَّرَهُ: پس اندازه گیری کرد آن را

 

💠 جواب فعالیت سوم درس 2 قرآن هشتم: همان طور که می دانید «لِ» یعنی «برای»؛ هرگاه این حرف قبل از فعل بیاید به صورت «تا» معنا
می شود و تغییر جزئی در معنای فعل ایجاد می شود؛ مانند:
لِ + یَکونُ (می باشد) لِیَکونَ: (تا باشد)

اینک ترجمه ی این ترکیب ها را کامل کنید.
لِ + یَعلَمُ: می داند لِیَ علَمَ: تا بداند
لِ + یَعلَمُونَ: می دانند لِیَعلَمُوا: تا بدانند
لِ + تَعقِلُونَ: اندیشه می کنید لِتَعقِلُوا: تا اندیشه کنید
لِ + تُؤمِنونَ: (ایمان می آورید) لِتُؤمِنوا: تا ایمان بیاورید

 🧧 جواب انس با قرآن درس 2 قرآن هشتم: ترجمه دو آیه ی از سوره ی فرقان را کامل کنید.

1 .تَبارَکَ الَّذی نَزَّلَ الفُرقانَ عَلَی عَبدِهِ:

پرخیر است کسی که نازل کرد قرآن را بر بنده اش.

2 .لِیَکُونَ لِلعالَمینَ نَذیراً:

تا باشد برای جهانیان هشدار دهنده.

3 .اَلَّذی لَهُ مُلکُ السَّمواتِ وَ الاَرضِ:

کسی که برای اوست فرمانروایی آسمانها و زمین.

4 .وَ لَم یَتَّخِذ وَلَداً وَ لَم یَکُن لَهُ شَریکٌ فِی المُلکِ:

و ندارد فرزندی و نیست برای او شریکی در فرمانروایی.

5 .وَ خَلَقَ کُلَّ شَیءٍ فَقَدَرَّهُ تَقدیراً:

و آفرید هر چیزی را، پس اندازه گیری کرد آن را به طور دقیق و کامل.

نکات:
1 .کلمه «عَبدِهِ» را بهتر است به صورت «بنده اش» معنا کنیم.
1 .حرف «لِ» زمانی که قبل از اسم و ضمیر قرار بگیرد به معنای«برای» است؛ ولی وقتی که قبل از فعل قرار گیرد به معنای «تا» است.

جواب جلسه دوم درس دوم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس دوم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

بشارت، آب، پوشش، قرارداد، خواب

1-جَعَلَ قرار داد 6-ریاح بادها، جمع ریح
2-لِباس لباس، پوشش 7-بُشر، بُشری  بشارت دهنده، بشارت
3-نَوم خواب 8-ماء آب
4-سُبات آرامش و استراحت 9-طَهور پاک، پاک کننده
5-اَرسَلَ فرستاد

 

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس دوم قرآن هشتم : معنای ترکیب های زیر را بنویسید.

1 .وَ هُوَ الَّذی: و او کسی است که

2 .جَعَلَ لَکُم: قرار داد برای شما

3 .اللَّیلَ لِباساً: شب را پوششی

4 .والنَّومَ سُباتًا: و خواب را (مایه ی) آرامش و استراحت

5 .وَ جَعَلَ النَّهارَ: و قرار داد روز را

6 .اَرسَلَ الرِّیاحَ بُشراً: فرستاد بادها را بشارت دهنده

7 .وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ: و فرو فرستادیم از آسمان

8 .ماءً طَهُوراً: آبی پاک

🧧 جواب انس با قرآن درس دوم قرآن هشتم: ترجمه این دو آیه شریفه از سوره ی فرقان را کامل کنید.

1 .وَ هُوَ الَّذی جَعَلَ لَکُم اللَّیلَ لِباساً:

و او کسی است که قرار داد برای شما شب را پوششی.

2 .وَالنَّومَ سُباتاً:

و خواب را (برای) آرامش و استراحت

3 .وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً:

و قرار داد روز را برای تلاش و زندگی.

4 .وَ هُوَ الَّذی اَرسَلَ الرِّیاحَ بُشراً بَینَ یَدَی رَحمَتِهِ:

و او کسی است که فرستاد بادها را بشارت دهنده، پیش از رحمت خود(باران).

5 .وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهوراً:

و فرو فرستادیم از آسمان آبی پاک.

نکات:
1 .کلمه «لباس» در اصل دو معنا دارد؛ یکی «لباس» و دیگری «پوشش» که در اینجا به معنای«پوشش» است.
2 .کلمه «ریاح» به معنای «بادها»، برای باده ایی که رحمت می آورند، بکار می رود؛ ولی کلمه «ریح» به معنای «باد»، برای بادهای عذاب آور بکار می رود.

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.