جواب فعالیت های درس 12 قرآن هشتم_607ebb285f8b6.jpeg
جواب فعالیت های درس 12 قرآن هشتم_607ebb285f8b6.jpeg

جواب فعالیت های درس 12 قرآن هشتم

سرفصل های این مقاله

جواب فعالیت های درس 12 قرآن هشتم

درس دوازدهم قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 12 قرآن هشتم

نام درس : درس دوازدهم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

درس دوازدهم قرآن هشتم

گام به گام قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 12 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 114 و 115 و 117 و 118 درس دوازدهم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس دوازدهم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس 12 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
آمرزنده، قبول کننده، قبول می کند، بازگشت، فروفرستادن، کیفر

1-تَنزیل نازل کردن، فرو فرستادن 5-عِقاب کیفر، مجازات
2-غافِر آمرزنده 6-ذو، ذا، ذی  صاحب، دارای
3-قابِل پذیرنده، قبول کننده 7-طَول نعمت فراوان
4-تَوب، تَوبَه  توبه، بازگشت 8-یَقبَلُ قبول می کند، می پذیرد

 

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس 12 قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .تَنزیلُ الکِتابِ: نازل کردن کتاب

2 .مِنَ اللهِ العَزیزِ العَلیمِ: از سوی خداوند شکست ناپذیر دانا

3 .غافِرِ الذَّنبِ: آمرزنده گناه

4 .قابِلِ التَّوبِ: پذیرنده ی توبه

همیار

5 .شَدیدِ العِقابِ: سخت کیفرکننده

6 .ذِی الطَّولِ: صاحب نعمت فراوان

7 .اِلَیهِ المَصیرُ: به سوی اوست بازگشت

8 .یَقبَلُ التَّوبَهَ: می پذیرد(قبول می کند) توبه را

🧧 جواب انس با قرآن درس 12 قرآن هشتم: ترجمه ی آیه ی 1 تا 3 سوره ی غافر را کامل کنید.

1 .حم* حا میم

2 .تَنزیلُ الکِتابِ مِنَ اللهِ العَزیزِ العَلیمِ:

فرو فرستادن کتاب از سوی خداوند شکست ناپذیر داناست.

3 .غافِرِ الذَّنبِ وَ قابِلِ التَّوبِ:

آمرزنده ی گناه و پذیرنده ی توبه است.

4 .شَدیدِ العِقابِ ذِی الطَّولِ:

سخت کیفر(کننده) و صاحب نعمت فراوان است.

5 لا اِلهَ اِلّا هُوَ:

نیست معبودی جز او.

6 .اِلَیهِ المَصیرُ:

به سوی اوست بازگشت.

ج ـ از صفحه 468 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

الفَوزُ العَظیمُ: آن رستگاری بزرگ است

د- پیام قرآنی درس 12 قرآن هشتم

پیام قرآنی درس 12 قرآن هشتم

 

جواب جلسه دوم درس دوازدهم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس دوازدهم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
شکل داد، غذاهای پاک، صورت ها، بَنا

1-اُدعوا بخوانید 5-صَوَّرَ شکل داد
2-اَستَجِب (تا) پاسخ دهم 6-صُوَر صورت ها، جمع صورَه
3-قَرار جایگاه امن 7-طَیِّبات  غذاهای پاک
4-بِناء بَنا، سرپناه 8-تَبارَکَ برقرار و پر خیر است

 

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس دوازدهم قرآن هشتم : این ترکیب را معنا کنید.

1 .ادعُونی: بخوانید مرا

2 .اَستَجِب لَکُم: تا پاسخ دهم به شما

3 .صَوَّرَکُم: شکل داد شما را

4 .فَأَحسَنَ صُوَرَکُم: پس نیکو ساخت صورت های شما را

5 .وَ رَزَقَکُم مِنَ الطَّیِّباتِ: و روزی داد به شما از غذاهای پاک

6 .فَتَبارَکَ اللهُ: پس برقرار و پرخیر است خداوند


🧧 جواب انس با قرآن درس دوازدهم قرآن هشتم: ترجمه ی آیات سوره ی غافر را کامل کنید.

1 .وَ قالَ رَب کُم ادعُونی اَستَجِب لَکُم …:

و گفت پروردگارتان بخوانید مرا تا پاسخ دهم به شما.

2 .اَللهُ الَّذی جَعَلَ لَکُمُ الاَرضَ قَرارًا وَ السَّماءَ بِناءً:

خدا کسی است که قرار داد برای شما زمین را جایگاه امن و آسمان را سرپناه.

3 .وَ صَوَّرَکُم فَأحسَنَ صُوَرَکُم وَ رَزَقَکُم مِنَ الطَّیِّباتِ:

و شکل داد شما را پس نیکو ساخت صورت هایتان را و روزی داد به شما از غذاهای پاک.

4 .ذلِکُ اللهُ رَب کُم:

این خدا است پروردگار شما.

5 .فَتَبارَکَ اللهُ رَب العالَمینَ:

پس برقرار و پر خیر است خداوند، پروردگار جهانیان.

ج ـ از صفحه 474 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

لِرَبِّ العالَمینَ: برای پروردگار جھانیان

د- پیام قرآنی درس دوازدهم قرآن هشتم

پیام قرآنی درس دوازدهم قرآن هشتم

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری:

محسن

محسن

خوشحالم که توانستم برای مردم عزیز کشورم کمی مفید باشم و با اشتراک گذاری مقالات از مراجع معتبر یا با تحقیق در رابطه با آن موضوع در پیشرفت آگاهی مردم ایران عزیز گامی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *