جواب فعالیت های درس 1 قرآن هشتم_607ebe7759ccd.jpeg
جواب فعالیت های درس 1 قرآن هشتم_607ebe7759ccd.jpeg

جواب فعالیت های درس 1 قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 1 قرآن هشتم

درس اول قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 1 قرآن هشتم

نام درس : درس 1 | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

درس اول قرآن هشتم

گام به گام قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 1 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 14 و 15 و 17 و 18 درس اول آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس اول

💠 جواب فعالیت اول درس 1 قرآن هشتم: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زکات، فروتن، انجام دهنده، بیهوده

1-اَفلَحَ رستگار شد(شدند) 4-مُعرِض روی گردان
2-خاشِع فروتن، متواضع 5-زَکاه زکات
3-لَغو بیهوده، سخن و کار بیهوده 6-فاعل انجام دهنده

 

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس 1 قرآن هشتم : ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .قَد اَفلَحَ المُؤمِنونَ: قطعاً رستگار شدند مؤمنان
2 .فِی صَلاتِهِم: در نماز شان
3 .عَنِ اللَّغوِ: از کار بیهوده
4 .لِلزَّکوهِ: برای زکات

نکته: گاهی کلمه ای که در یک عبارت قرآنی به صورت جمع آمده، بهتر است در فارسی مفرد معنا معنا شود؛
مانند: فی صَلاتِهِم خاشِعونَ: در نمازشان خاشع(فروتن) هستند.

💠 تمرین: عبارت های زیر را معنا کنید.
1 .عَنِ اللَّغوِ مُعرضونَ: از کار بیهوده روی گردان هستند.
2 .وَالَّذینَ هُم مُحسِنونَ: و کسانی که نیکوکار هستند.

🧧 جواب انس با قرآن درس 1 قرآن هشتم: ترجمه آیات 1 تا 5 سوره مؤمنون را کامل کنید.

همیار

1 .قَد اَفلَحَ المُؤمِنونَ:

قطعاً رستگار شدند مؤمنان.

2 .اَلَّذینَ هُم فِی صَلاتِهِم خاشِعُونَ:

کسانی که در نمازشان فروتن هستند.

3 .وَالَّذینَ هُم عَن اللَّغوِ مُعرِضُونَ:

و کسانی که از کار بیهوده روی گردان هستند

4 .وَالَّذینَ هُم لِلزَّکوهِ فاعِلُونَ:

و کسانی که زکات می دهند.

5 .وَالَّذینَ هُم لِفروجِهِم حافِظُونَ:

و کسانی که پاکدامن هستند.

نکته:1 تا 5 :کلمه «هُم» برای تأکید بکار رفته و آن را معنا نمی کنیم.

جواب جلسه دوم درس اول

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس اول قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دانا، انجام می دهند، دانست

1-یُسَبِّحُ تسبیح می کند 5-عَلیم دانا
2-مَن هرکس، کسی که، چه کسی 6-یَفعَلونَ انجام می دهند
3-طیر پرنده، پرندگان 7-مَصیر بازگشت(بازگشتن)
4-عَلِمَ دانا، (در اینجا) می داند

 

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس اول قرآن هشتم : ترکیب های زیر را معنا کنید.

1 .یُسَبِّحُ لَهُ: تسبیح می کند برای او

2 .مَن فِی السَّمواتِ وَ الاَرضِ: هرکس که در آسمانها و زمین است

3 .وَاللّهُ عَلیمٌ: و خدا دانا است 

4 .بِما یَفعَلُونَ: به آنچه انجام می دهند

5 .اَربَعَهً مِنَ الطَّیرِ: چهار پرنده

6 .وَ إِلَی الله المَصیرُ: و به سوی خداست بازگشت

🧧 جواب انس با قرآن درس اول قرآن هشتم: ترجمه دو آیه شریفه از سوره نور را کامل کنید.

1 .اَ لَم تَرَ أَنَّ اللهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَن فِی السَّمواتِ وَ الاَرضِ:
آیا ندیدی که خدا را تسبیح می کند هرکس که در آسمانها و زمین است.

2 .وَالطَّیرُ صافّاتٍ:

و نیز پرندگان در حالی که در آسمان پرواز می کنند.

3 .کُلٌّ قَد عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسبیحَهُ:

همه ی این موجودات راه نیایش و تسبیح خود را می دانند.

4 .وَاللهُ عَلیمٌ بِما یَفعَلُونَ:

و خداوند دانا است به آنچه انجام می دهند.

5 .وَ لِلّهِ مُلکُ السَّمواتِ وَ الاَرضِ وَ إِلَی اللهَ المَصیرُ:
و برای خدا فرمانروایی آسمان‌ها و زمین است و بازگشت به سوی خدا است.

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.