جواب فعالیت درس حکایت تربیت تفکر هفتم ؛ ۵۹ و ۶۰ _61e54cfb82cb0.jpeg
جواب فعالیت درس حکایت تربیت تفکر هفتم ؛ ۵۹ و ۶۰ _61e54cfb82cb0.jpeg

جواب فعالیت درس حکایت تربیت تفکر هفتم ؛ ۵۹ و ۶۰ 

جواب فعالیت حکایت تربیت تفکر هفتم ؛ ۵۹ و ۶۰ 

جواب فعالیت های بخش 3 تفکر هفتم(حکایت تربیت)

جواب فعالیت حکایت تربیت تفکر هفتم ؛ ۵۹ و ۶۰ 

نام درس : بخش سوم :: حکایت تربیت | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب فعالیت های بخش 3 تفکر هفتم(حکایت تربیت)

انتخاب سریع صفحه :

جواب گفت و گو کنید فعالیت تکمیلی صفحه ۵۹ فعالیت در خانه صفحه ۶۰ حکایت تربیت تفکر هفتم

بخش سوم :: حکایت تربیت

جواب گفت و گو کنید صفحه 59 حکایت تربیت تفکر هفتم

🔵 هر یک از ابیات صفحه قبل را معنا کنید. 

سگ اصحاب کهف روزی چند *** پی نیکان گرفت و مردم شد
سگ اصحاب کهف (یاران غار) بر اثر چند روز همراهی و همنشینی با انسان های خوب، به مقام و مرتبه‌ ی انسانی رسید.
گرگ زاده عاقبت گرگ شود *** گر چه با آدمی بزرگ شود
فرزند گرگ حتی اگر با انسان‌ها زندگی کند اما نهایتاً همان گرگ است و هیچ موقع انسان نمی‌شود.

🔵 فکر میکنید موضوع اصلی این دو بیت چیست؟
پاسخ: یعنی همنشینی با انسانهای خوب سبب می شود که به مقام و مرتبه انسان های خوب برسیم

🔵 نظر شما درباره‌ی پیام هر یک از ابیات چیست؟ با کدام موافقید؟ چرا؟
پاسخ: بیت دوم چون خویشتن آفرین است و من را تحت تاثیر لباس میگزراند

🔵 آیا نظر خود را به عنوان یک قاعده ی کلی برای همه ی زمانها و مکانها و افراد ثابت می دانید؟ چرا؟
پاسخ: خیر زیرا همه افراد باهم فرق دارند

جواب فعالیت تکمیلی صفحه 59 حکایت تربیت تفکر هفتم

جملات زیر را به دو گروه درست و نادرست طبقه بندی کنید.
جملات زیر را به دو گروه درست و نادرست طبقه بندی کنید.
🔵 کدام یک از جملات بالا را قاطعانه میتوان گفت که درست است؟ چرا؟
پاسخ: جمله دوم ، سوم و ششم – زیرا ادعای منطقی هستند.

🔵 کدام یک از جملات بالا را قاطعانه نمی‌توان گفت که درست است و دارای مراتب و درجات گوناگون است؟ توضیح دهید.
پاسخ: جملات اول ، چهارم ، پنجم و هفتم – زیرا استدلال های غلط هستند و چون در ظاهر درست به نظر میرسد اما در حقیقت درست نیستند.

جواب فعالیت در خانه صفحه 60 حکایت تربیت تفکر هفتم

🔵 هویت شما از چه اجزایی تشکیل شده و چگونه شکل گرفته است؟ در توضیح خود به ویژگی های زیستی بدنی، فرهنگی اجتماعی، اعتقادی، اخلاقی، عاطفی، زیبایی شناسی و … توجه کنید.
پاسخ: هویت من از شادی و خوشبختی است اخلاق من بسیار مهربان است من دل نازک هستم و زود ناراحت می شوم ولی سریع یادم میرود .

🔵 محیط وراثت و اراده شما چگونه در شکل گیری هویت و سبک زندگیتان تأثیر دارد؟
پاسخ: عواملی جسمانی مانند هوش ، اندازه اندام ها ، قد  و عوامل دیگری مانند والدین ، محیط ، محل زندگی و قدرت مالی خانواده و همچنین آموزش مهارت زندگی و هدفمند بودن در شکل گیری هویت و سبک زندگی ما تاثیر دارد.

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.