دسته‌بندی نشده

جواب فصل 10 علوم هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل دهم

انتخاب سریع صفحه :

گام به گام علوم هشتم

فصل 10 :: مغناطیس

جواب فعالیت صفحه 90 علوم هشتم

فعالیت صفحه 90 علوم هشتم

الف) با استفاده از خمیر بازی، مداد و آهن ربای نعلی شکل قطب شمال و جنوب را پیدا کنید.
پاسخ: آهنربای نعلی شکل را روی مداد قرار داده پس از چرخیدن در راستای شمال و جنوب می‌ایستد به طوری که شاخه N آن به سمت شمال و شاخه S آن به سمت جنوب می‌ایستد.

ب) به کمک یونولیت و یک آهن‌ربای تیغه‌ای کوچک و ظرف آب یک قطب نمای ساده بسازید.
پاسخ: داخل یک ظرف آب ریخته یک تکه یونولیت را داخل آب قرار داده آهن‌ربای تیغه‌ای را روی آن قرار می‌دهیم. آهن‌ربا همراه با یونولیت شروع به چرخیدن می‌کند و در جهت شمال و جنوب می‌ایستد.

جواب فعالیت صفحه 90 علوم هشتم

با استفاده از آهن‌ربا و وسایل زیر، مواد را به دو دسته تقسیم‌بندی کنید. موادی را که جذب آهن‌رباها می‌شوند مواد مغناطیسی و بقیه را غیر مغناطیسی بنامید.
قیچی – میخ – گیره فلزی – سکه – قوطی نوشابه – پوش برگ – بطری – مداد و …

مواد مغناطیسی مواد غیر مغناطیسی
قیچی فویل آلومینیوم
میخ قوطی نوشابه
گیره لیوان شیشه‌ای
سکه  بطری
مداد
کتاب

جواب فعالیت صفحه 91 علوم هشتم

فعالیت صفحه 91 علوم هشتم
پاسخ: وقتی دو بار همنام به هم نزدیک میشوند همدیگر را دفع میکنن (رانش)
پاسخ: وقتی دو بار ناهمنام به هم نزدیک میشوند همدیگر را جذب میکنن (ربایش)

جواب فعالیت صفحه 91 علوم هشتم

فعالیت صفحه 91 علوم هشتم

به نظر شما چگونه آهن‌ربا، میخ اول را جذب کرده است؟
پاسخ: با نزدیک کردن آهن ربا میدان مغناطیسی باعث آهن ربا شدن سوزن شده قطب های نا همنام یکدیگر را می ربایند

میخ اولی چگونه میخ دوم را جذب کرده است؟
پاسخ: به روش القا توسط سوزن اول

اگر به آرامی میخ اول را از آهن ربا جدا کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا میخ‌های دیگر سر جای خود باقی می‌مانند یا اینکه از میخ اول جدا می‌شوند؟
پاسخ: آهن‌ربا بر طبق خاصیت القای مغناطیسی میخ اول را طوری به آهن ربا تبدیل می‌کند که قطب‌های ناهمنام میخ و آهن‌ربا روبه‌روی هم قرار گیرند و به همین ترتیب با جذب میخ‌های بعدی زنجیره مغناطیسی ایجاد شده است. اگر به آرامی میخ اول را از آهن ربا جدا کنیم میخ‌های دیگر سر جای خود باقی می‌مانند.

 

جواب فعالیت صفحه 92 علوم هشتمفعالیت صفحه 92 علوم هشتم

الف) همانند شکل به کمک یک آهن‌ربای تیغه‌ای و یک میخ، یک آهن‌ربا بسازید وسپس قطب‌های آهن‌ربای ساخته شده را به وسیله آهن‌ربای تیغه‌ای یا قطب‌نما تعیین کنید.
پاسخ: با نزدیک کردن آهن ربا میدان مغناطیسی باعث آهن ربا شدن سوزن شده قطب های نا همنام یکدیگر را می ربایند

ب) به کمک میله چوبی، پایه و چند آهن‌ربای حلقه‌ای، فنر مغناطیسی بسازید و درباره کاربردهای احتمالی آن فکر کنید.
پاسخ: رباهای حلقه ای را طوری مقابل هم قرار می دهیم که قطب ها همنام روبروی هم قرار گیرند

 

جواب آزمایش کنید صفحه 93 علوم هشتم

هدف آزمایش: ساخت آهن‌ربای الکتریکی
مواد و وسایل: دو باتری قلمی و جای آن، سیم‌های رابط، کلید قطع و وصل، میخ یا پیچ در اندازه متوسط، چسب نواری، سیم مخصوص (لاکی) برای درست کردن سیم پیچ و گیره‌های کاغذ یا واشرهای آهنی
روش اجرا:
۱- دور میخ یا پیچ سیم مخصوص را بپیچید.
۲- مدار الکتریکی را کامل کنید و کلید را ببندید.
۳- میخ را به گیره‌های کاغذی یا واشرهای آهنی نزدیک کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟
پاسخ: جذب میشوند

۴- اگر کلید را باز کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟
پاسخ: میخ ها و واشر های اهنی می افتند

 

فعالیت صفحه 94 علوم هشتم

الف) به کمک قطب‌نما یا یک آهن‌ربا که قطب S و N آن معلوم است، قطب‌های آهن‌ربای الکتریکی ساخته شده در آزمایش صفحه قبل را تعیین کنید.
پاسخ: قطب‌های آهن‌ربای الکتریکی را به وسیله‌ی آهن‌ربای معمولی می‌توان تشخیص داد، قطب‌های همنام نیروی دافعه بر هم وارد می‌کنند.

ب) در شکل روبه‌رو، جای پایانه‌های باتری را در مدار عوض می‌کنیم. در نتیجه جای قطب‌های S و N آهن‌ربای الکتریکی عوض می‌شود. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
پاسخ: با تغییر چهت جریان ، قطب ها تغییر میکند.

پ) اگر به جای یک باتری از چند باتری پشت سر هم استفاده کنیم و آهن‌ربای الکتریکی را در گیره‌های کاغذی یا براده‌های آهن قرار دهیم، تعداد بیشتری گیره را جذب می‌کند. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
پاسخ: با افزایش جریان میتوان خاصیت مغناطیسی قوی تری تولید  کرد.

ت) هر چه تعداد دورهای سیم پیچ بیشتر شود، آهن‌ربای الکتریکی براده‌های بیشتری را جذب می‌کند. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
پاسخ: هرچه تعداد دور سیم های اطراف میخ بیشتر باشد خاصیت مغناطیسی قوی تر می شود.

 

جواب فعالیت صفحه 94 علوم هشتم

فعالیت صفحه 94 علوم هشتم

پاسخ: الف) وقتی به سیم پیچی که اطراف یک هسته ی آهنی بزرگ قرار دارد جریان برق مستقیم وصل شود آهن خاصیت مغناطیسی پیدا کرده و تکه های آهن قراضه را جذب می کند
پاسخ: ب) وقتی جریان الکتریکی را قطع کنند هسته ی آهنی خاصیت مغناطیسی خود را از دست می دهد و آهن  های قراضه به پایین می افتند

جواب آزمایش کنید صفحه 96 علوم هشتم

آزمایش کنید صفحه 96 علوم هشتم
۴- آهن‌ربا را با سرعت در لوله حرکت می‌دهیم. آیا لامپ روشن می‌شود؟ بله روشن می شود
چگونه می‌توان نور لامپ را بیشتر کرد؟
پاسخ: می دانیم که تعداد دورهای سیم پیچ با میزان نور رابطه مستقیم دارد. پس هر چه قدر تعداد دورها بیشتر باشد، میزان نور لامپ هم بیشتر خواهد بود.
– آیا می‌توانید توضیح دهید در این آزمایش انرژی جنبشی شما به چه انرژی‌هایی تبدیل شده است؟
پاسخ: به انرژی الکتریسیته و گرمایی تبدیل شده است. با نیروی جنبشی که تولید کردیم، انرژی الکتریسیته تولید شده و باعث روشن شدن لامپ می شود و لامپ نیز با روشنایی خود گرمای نسبتا کمی را تولید می کند.

جواب فعالیت صفحه 96 صفحه علوم هشتم

تحقیق کنید در یک نیروگاه برق آبی، چگونه برق تولید می‌شود؟
پاسخ: بوسیله ی انرژی حرکتی آب توربین آبی به حرکت در می آید سپس این توربین به یک دینام یا ژنراتور متصل است و آنرا می چرخاند در نتیجه وقتی سیم ژنراتور خطوط میدان مغناطیسی آهنربایی را قطع می کند در آن جریان الکتریکی تولید می شود

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد می‌ شود از گام به گام درس 11 علوم هشتم و سوالات درس 10 علوم هشتم دیدن فرمایید!

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت “همگام درس” در گوگل جست و جو کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا