جواب درس 16 فارسی هفتم_607efcf5b5392.jpeg
جواب درس 16 فارسی هفتم_607efcf5b5392.jpeg

جواب درس 16 فارسی هفتم

گام به گام درس 16 فارسی هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام درس 16 فارسی هفتم

نام درس : آدم آهنی و شاپرک | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام هفتم درس فارسی

گزارشدرس 16: آدم آهنی و شاپرک

خود ارزیابی صفحه 151 فارسی هفتم

1- چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟
پاسخ زیرا به او گفته بود: تروم عزیزم.

2- چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سؤالات جواب درست نمی‌داد؟
پاسخ زیرا از مرگ شاپرک دگرگون شده بود و تلاش می‌کرد پاسخی خارج از آن چه برنامه ریزی شده است، بدهد.

3- آخرین جمله درس، چه پیامی دارد؟
پاسخ شاپرک با محبت و مهربانی در وجود آدم آهنی حس و عاطفه ایجاد کرده بود. محبت توانایی تغییر همه، حتی آدم آهنی را دارد.

4- وقتی شاپرک برای بار اول رفت برای آدم آهنی چه اتفاقی افتاد؟

پاسخوقتی شاپرک رفت آدم آهنی دو سوال اول باهم اشتباه کرد و به سوال سوم هم جواب غلطی داد.

 

کار گروهی صفحه 152 فارسی هفتم

1- درباره شخصیت ‌هاى داستان اىن درس گفت‌وگو کنىد.
پاسخ شاپرک نماد انسان‌ های مهربان و آدم آهنی نماد انسان ‌های بی ‌عاطفه‌ای که در جامعه وجود دارند. انسان‌ های مهربان به دیگران کمک می‌کنند ولی انسان‌ های بی ‌عاطفه رفتار مناسبی با دیگران ندارند و نسبت به آنها بی ‌تفاوت می‌ باشند.

2- یک داستان نمادین دیگر در کلاس بخوانید و شخصیت‌هاى آن را بررسى کنید.
پاسخ داستان پینوکیو، عروسک چوبی که پدر ژپتو آن را می‌سازد و با نثار مهربانی او خلق و خوی انسانی می‌یابد. گربه نره و روباه مکار نیروهای پلید وجود او هستند که در تلاش هستند او را از درجه انسانی پایین بیاورند و پری مهربان نماد نیروی عشق و محبت است که در هر بار به او کمک می‌کند. در نیمه‌ی داستان پینوکیو تحت تأثیر نیروی پلید وجودش تبدیل به حیوان می‌شود و در نهایت با تأثیر عشق درونی، به شکل انسانی کامل درآمده و روحش متعالی می‌شود.

 

همیار

نوشتن صفحه 153 فارسی هفتم

1- ترکیب‌ های وصفی و اضافی را مشخص کنید.
درخت بلوط
ترکیب اضافی

احساس خوب
ترکیب وصفی

افراد سرشناس
ترکیب وصفی

صدای بلند
ترکیب وصفی

مربای زردآلو
ترکیب اضافی

اسم من
ترکیب اضافی

2- برای هر کلمه، یک هم خانواده بنویسید.

مطئمن
اطمینان

سؤال
مسئول

قصه
قصص

توجه
وجهه

3- در جمله‌های زیر نهاد، مفعول و متمم را معین کنید.
– شناسنامه ما، عمر حقیقی ما را تعیین نمی‌کند.
پاسخ (نهاد – مفعول)
فرصت‌های خوب و عزیز می‌گذرند.
پاسخ (نهاد)
دانش آموزان شهید رجایی را دوست داشتند.
پاسخ (نهاد – مفعول)
آفتاب برگل‌ها و سبزه‌ها می‌تابد.
پاسخ (نهاد – مفعول)

4- فعل‌های «ایستادند، می‌آید، پرسیدند، گفت» را به فعل آینده، تبدیل کنید.
ایستادند
خواهند ایستاد
می‌آید
خواهد آمد
پرسیدند
خواهند پرسید
گفت
خواهد گفت

 

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.