جواب درس 13 فارسی هفتم_607f01150b400.jpeg
جواب درس 13 فارسی هفتم_607f01150b400.jpeg

جواب درس 13 فارسی هفتم

گام به گام درس 13 فارسی هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام درس 13 فارسی هفتم

نام درس : اُسوه نیکو | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام هفتم درس فارسی

گزارشدرس 13:: اُسوه نیکو

خود ارزیابی صفحه ۱۱۷ فارسی هفتم

١- رفتار پیامبر (ص) با امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در دوران کودکی چگونه بود؟
پاسخ با آنها با مهربانی رفتار می‌کرد و می‌فرمود: فرزندان ما پاره‌ی جگر ما هستند. وقتی به مسجد می‌رفت حسن و حسین بر گردن و پشتش می‌نشستند و ایشان آن چنان در سجده می‌ماند تا آنان پایین بیاند بعد از سجده هر دو را در بر می‌گرفت و بر صورتشان بوسه می‌زد.

۲- کدام رفتار پیامبر (ص) با دیگران، برای شما جالب‌تر است، چرا؟
پاسخ گشاده رو بودن ایشان، زیرا می توانست دشمنانش را دوست بدارد.

۳- به نظر شما چرا پیامبر (ص) بد رفتاری با خویش را می‌بخشید اما نسبت به قانون شکنی، گذشت نداشت؟
پاسخ زیرا قانون شکنی مسئله ای اجتماعی و عمومی است و تجاوز به حریم دیگران و ظلم به هم نوع است.

 

کار گروهی صفحه 118 فارسی هفتم

1- خداوند در قرآن، پیامبر (ص) را « اُسوه» یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه می‌توانیم از رفتار پیامبر (ص) برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟
پاسخ با مطالعه و بررسی زندگانی آن حضرت و تفکر در انجام اعمال او زندگی او را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.

2- شعر دیگری درباره پیامبر (ص) یا یکی از معصومین علیهم السلام، به کلاس بیاورید و درباره آن گفت‌وگو کنید.

 

نوشتن صفحه 118 فارسی هفتم

١- برای هریک از کلمه‌های زیر دو هم خانواده بنویسید.
حضور:
پاسخ حاضر، احضار، محضر، حضار
عطوفت:
پاسخ عاطفه، معطوف، عطف
حریم:
پاسخ محرم، حرمت، محروم، حرام

۲- واژه صحیح را انتخاب کنید و درجای خالی بنویسید.
الف) گاهی به آرامی آنان را پایین می‌آورد و از سجده ………… (برمی‌خواست، برمی‌خاست)
ب) اجازه نمی‌داد کسی جز در مقام ………… در حضور او از دیگری بد بگوید. (دادخواهی، دادخاهی)

همیار

۳- بن مضارع فعل‌های زیر را مشخص کنید.
می‌خوانم :
پاسخ خوان
می‌روم:
پاسخ رو
می‌پرسد:
پاسخ پرس
می‌شنوند:
پاسخ شنو

 

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.