جواب درس ۱۱ هدیه چهارم ؛ صفحه ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱_61e54e069f1b4.jpeg
جواب درس ۱۱ هدیه چهارم ؛ صفحه ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱_61e54e069f1b4.jpeg

جواب درس ۱۱ هدیه چهارم ؛ صفحه ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱

سرفصل های این مقاله

جواب درس ۱۱ هدیه چهارم ؛ صفحه ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱

گام به گام درس یازدهم هدیه های آسمانی چهارم دبستان

جواب درس ۱۱ هدیه چهارم ؛ صفحه ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱

نام درس : درس یازدهم | موضوع : جواب فعالیت ها | چهارم ابتدایی

گام به گام درس یازدهم هدیه های آسمانی چهارم دبستان

انتخاب سریع صفحه :

جواب درس ۱۱ هدیه چهارم ؛ صفحه ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱

درس 11

جواب برایم بگو صفحه 78 هدیه چهارم

📘 رفتار ابوذر، نشانه‌ ی چه بود؟
پاسخ: دوستی صمیمانه و خالصانه و ایثار و از خود گذشتگی

جواب کامل کنید صفحه 78هدیه چهارم

حدیث زیر را با دقت بخوانید.
جواب کامل کنید درس 11 هدیه چهارم 
📘  با توجه به مفهوم حدیث بنویسید که شما برای دوستانتان چه کارهای دیگری انجام می‌دهید تا دوستی تان بیشتر شود.

عیادت هنگام بیماریبا دوستمان رو راست هستیم
پاسخ: -عیب آنها را به کسی نمی‌گوییم
پاسخ:  -مرتب احوالشان را می‌پرسیم
پاسخ: -در درس ها به او کمک می کنیم

همگام درس Hamgamdars.com

جواب بررسی کنید صفحه 79 هدیه چهارم

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «مؤمن آینه‌ی مؤمن است.»

  آینه  

1- آینه عیب ما را فقط به ما نشان می‌دهد.
2- پشت سر، عیب ما را نشان نمی‌دهد.
3- عیب ما را آرام و بی‌صدا می‌گوید و داد نمی‌زند.
4- عیب ما را به همان اندازه که هستنشان می‌دهد.
5- ما را همانگونه که هستیم نشان می‌دهد.

 دوست مؤمن 

1- عیب ما را فقط به خودمان می‌گوید.
2 پشت سر ما عیب جویی نمی‌کند.
3- عیب ما را به آرامی به خودمان می‌گوید.
4- عیب ما را بزرگ و کوچک نمی‌کند.
5- با ما یک رنگ و صادق است.

جواب جواب گفت و گو کنید صفحه  80 هدیه چهارم

📘 در گروه های دو نفره به این سؤال ها پاسخ دهید.
1-تو از دوستت چه انتظاری داری؟
پاسخ: عیب من را فقط به خودم نشان دهد و پشت سر من عیب جویی نکند.
2- حدس میزنی دوستت از تو چه انتظاراتی دارد؟
پاسخ: او هم همین انتظارات را داشت، همچنین می گفت: دوست دارد عیب او را آرام و بی صدا بگویم و داد نزنم.
حالا نوشته‌ات را با نوشته‌ی دوستت عوض کن. آیا درست حدس زده‌ای؟ آیا او درست حدس زده است؟ در این باره با هم گفت و گو کنید.

جواب ایستگاه فکر صفحه 80 و 81 هدیه چهارم

📘 دوستان شما چه ویژگی‌های خوبی دارند؟ چهار ویژگی خوب دوستانت را بنویس.
جواب ایستگاه فکر درس ۱۱ هدیه چهارم 

همگام درس Hamgamdars.com

جواب ایستگاه فکر درس ۱۱ هدیه چهارم

📘  آیا می‌دانی تمام این ویژگی‌هایی که برای دوستانت نوشتی، و یژگی‌های خودت هم هستند؟
📘 شاید بگویی من که بعضی از این ویژگی‌ها را ندارم! اما دیر یا زود شما هم دارای این ویژگی‌ها خواهی شد؛ می‌دانی چرا؟
پاسخ: چون در کنار دوستانی هستم که این ویژگی را دارند!

📘 برای پاسخ دادن به این سؤال، درباره‌ی این شعر با دوستان خود گفت وگو کن و معنای آن را در چند جمله بنویس.
تو اول بگو با یکان زیستی / پس آنگه بگویم که تو کیستی
معنی : تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی و معاشرت کردی (نشست و برخاست کردی) تا من بگویم که تو چگونه انسانی هستی.

» این بیت به تأثیر زیاد هم نشینی بر روی رفتار و اخلاق انسان اشاره دارد.

جواب تدبر کنیم صفحه 81 هدیه چهارم

جواب تدبر کنیم صفحه ۸۱ هدیه چهارم

📘  این آیه را بخوانید و درباره‌ی پیام آن با دوستانتان گفت وگو کنید
پاسخ: انتخاب دوست بر اخلاق و رفتار انسان تأثیر خواهد داشت و اگر دوست انسان فرد شایسته‌ای نباشد احتمال دارد او به گناه و راه خطا برود

همگام درس Hamgamdars.com

جواب تدبر کنیم صفحه ۸۱ هدیه چهارم

جواب با خانواده صفحه 81 هدیه چهارم

📘  پیامبر اسلام -صلی الله علیه و آله- می‌فرماید: «دوست خوب نعمت است.» با اعضای خانواده‌ی خود گفت وگو کنید؛ چرا پیامبر اسلام، دوست خوب را نعمت معرفی کرده است؟
پاسخ: چون می‌تواند در غم و شادی ما شریک باشد و در حل مشکلات ما را با هم فکری و مشورت خود یاری نماید.

 

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری: