دسته‌بندی نشده

جواب درس چهارم نگارش پنجم

جواب درس چهارم نگارش پنجم

گام به گام نگارش پنجم درس 4

جواب درس چهارم نگارش پنجم

نوشته های مشابه

نام درس : بازرگان و پسران | موضوع : جواب فعالیت ها | پنجم ابتدایی

گام به گام نگارش پنجم درس 4

جواب فعالیت های نگارش پنجم دبستان

گزارشدرس چهارم :: بازرگان و پسران

دانش زبانی صفحه 23 نگارش پنجم

1- جدول را مانند نمونه کامل کنید.

فضیلت اسباب غفلت محافظت خصلت
فضیلـ اسبا غفلـ محافظـ خصلـ
فضبـ اسبـ غفـ محافـ خصـ
فضـ اسـ غـ محا خـ
فـ ا * محـ *
* * * مـ *

 

2-  الف) با توجه به متن درس، جاهای خالی را با واژههای مناسب پر کنید.

پاسخ ای فرزندان بکوشید به ….کسب…. هنر و فضیلت، که انسان ثروتمند و ….باهنر….، اگرچه گمنام باشد و دشمن بسیار داشت باشد، به سبب …. عقل…. و هنر …. خویش…. ، در میان مردم، شناخته می شود، چنان که ….فروغ…. آتش را هرچه تلاش کنند کم شود؛ باز هم ….شعله ور…. می گردد.
ب) از میان واژههایی که نوشتید، سه تا را به دلخواه انتخاب کنید و در یک جمله به کار برید.

پاسخ

واژه ها : کسب ، عقل ، باهنر
جمله : انسان های فهیم با کسب دانش و هنر، به عقل خود افزوده و باهنر می شوند.

جواب صفحه 24 نگارش پنجم

3- الف) از بین واژههای داخل گلبرگ، گوشدادنی ها و شنیدنی ها را جدا کنید و در مرکز گل بنویسید.

پاسخ

گوش دادنی ها : خش خش برگ ها، صدای پرندگان، بوق ماشین، تیک تیک ساعت
شنیدنی ها : تدریس معلم، اخبار، قصه های مادر بزرگ، تلاوت قرآن

همیار

ب) یکی از گوش دادنی ها را به دلخواه انتخاب کنید و دربارهی آن توضیح دهید.

پاسخ ب) تدریس معلم : با خوب گوش دادن به تدریس معلم و مباحث آموزشی او، در واقع تمام مطالب مفید و مهم درسی را فرا می گیریم و نیاز کم تری برای وقت گذاشتن جهت یادگیری این مطلب داریم.

 

درک متن صفحه 25 نگارش پنجم *

ارسالی ها :

از طرف سوگند: جلوی هم:بیمارستان هم باید در همان محل ساخته شود

جلوی نیز :تصمیم گرفتند نظر طبیب شهر را بپرسند

جواب صفحه 26  نگارش پنجم

حکایت زیر را بخوانید و دربارهی مفهوم آن کمی بیندیشید، پس از درک موضوع، آن را در دو
بند به زبان ساده بنویسید.
«دو کس، رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند؛ یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه
آموخت و نکرد: علم، چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست، نادانی».

پاسخ دو دسته افراد هستند که زحمت و تلاش بیهوده می کشند.
دسته اوّل : افرادی هستند که برای جمع آوری مال و ثروت بسیار تلاش می کنند ولی از آن مال و ثروت برای خود استفاده نمی کنند و خساست به خرج می دهند.

دسته دوم : افرادی هستند که در کسب علم و دانش بسیار تلاش می کنند، امّا در عمل، آن را به کار نمی برند و از علم خود استفاده نمی کنند. در واقع این افراد هر چه در کسب علم و را به کار نمی برند و از علم خود استفاده نمی کنند. در واقع این افراد هر چه در کسب علم و دانش تلاش کنند چون از آن در رفتار و کردار خود، استفاده نمی کنند، نادانی بیش نیستنند و در جهالت به سر می برند.

یا ارسالی در نظرات سایت!

پاسخ دو نفر الکی خود را رنج دادند و سعی بی فایده کردند از آنها که فکر کرد و رنج نکشید.

پاسخ  دسته اول : مال و ثروت بسیاری دارند و میتوانند با آن ها کار بسیاری انجام دهند ولی این دسته که زحمت کشیده اند تا این همه مال و ثروت به دست آورد ،از ثروتش هیچ استفاده ای نمیکند وبا مال و ثروت بسیار مانند درویشان زندگی میکند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا