جواب درس سوم 3 عربی هشتم_61e56b202ff2d.jpeg
جواب درس سوم 3 عربی هشتم_61e56b202ff2d.jpeg

جواب درس سوم 3 عربی هشتم

سرفصل های این مقاله

گام به گام درس 3 عربی هشتم

جواب تمرینات درس سوم عربی هشتم

گام به گام درس 3 عربی هشتم

نام درس : درس سوم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

جواب تمرینات درس سوم عربی هشتم

انتخاب سریع صفحه :

در قسمت زیر میتوانید جواب عربی هشتم درس سوم را مشاهده نمایید. گام به گام عربی هشتم درس سوم / ترجمه و جواب صفحه های صفحه های 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 46 پاسخ تمرینات درس ۳ عربی هشتم درس 3 عربی هشتم

⭕ترجمه صفحه 36 عربی هشتم

جواب صفحه 36 عربی هشتم

ترجمه متن صفحه 37 درس سوم عربی هشتم

ترجمه متن صفحه 37 درس سوم عربی هشتمشغل شما در آینده

دَخَلَ الْمُدَرِّسُ فی الصَّفِّ وَ قالَ: «دَرسُ الْیَومِ حَولَ مِهْنَهِ الْمُستَقبَلِ.» فَسَأَلَ أَیَّ مِهنَهٍ تُحِبُّ؟
معنی: معلم وارد کلاس شد و گفت: «درس امروز در مورد شغل آینده است.» چه (کدام) شغلی را دوست داری؟

صادقٌ: أنَا أُحِبُّ الزِّراعَهَ. لِأَنَّها عَمَلٌ مُهِمٌّ لِتَقَدُّمِ الْبِلادِ. سَوفَ أَصیرُ مُهَندِساً زِراعیّاً.
معنی: صادق: من کشاورزی را دوست دارم. زیرا آن برای پیشرفت کشور کار مهمی است، مهندس کشاورزی خواهم شد.

ناصِرُ: أنَا أُحِبُّ بَیْعَ الْکُتُبِ؛ لِأَنَّ الْکُتُبَ کُنوزٌ و قالَ رَسولُ اللّهِ عَنْها: «اَلْکُتُبُ بَساتینُ الْعُلَماءِ.»
معنی: ناصر: من کتاب‌فروشی را دوست دارم، زیرا کتاب‌ها گنج هستند. رسول خدا (ص) در مورد آنها فرموده (گفته) است: «کتاب‌ها، باغ‌های دانشمندان هستند.»

 

قاسِمٌ:
سَأَصیرُ مُختَرِعاً وَ سَوفَ أَصْنَعُ جَوّالاً جَدیداً.
معنی: قاسم: مخترع خواهم شد و تلفن همراه (موبایل) جدیدی خواهم ساخت.

منصورٌ:
أنَا أُحِبُّ الرّیاضَهَ. أنَا لاعِبٌ مُمتازٌ فی کُرَهِ الْقَدَمِ.
معنی: من ورزش را دوست دارم. من بازیکن ممتازی (سرشناسی) در فوتبال هستم.

ترجمه متن صفحه 38 عربی هشتم

أمینٌ: أنَا أُحِبُّ طِبَّ الْعُیونِ. سَوفَ أَصیرُ طَبیباً لِخِدمَهِ النّاسِ.
معنی: من چشم پزشکی را دوست دارم. برای خدمت به مردم پزشک خواهم شد.

الطُّلّابُ ذَکَروا أَصحابَ الْمِهَنِ کَالْمُدَرِّسِ وَ الْخَبّازِ وَ الشُّرْطیِّ وَ الْحَلْوانیِّ وَ الْبائِعِ وَ الْمُمَرِّضِ وَ الْحَدّادِ وَ غَیْرِهِمْ.
معنی: دانش‌آموزان صاحبان شغل‌ها را ذکر کردند مانند معلم و نانوا و پلیس و شیرینی فروش و فروشنده و پرستار و آهنگر و غیره.

الْمُدَرِّسُ: ما هوَ هَدَفُکُم مِنِ انْتِخابِ الشُّغلِ؟
معنی: معلم: هدف شما از انتخاب شغل چیست؟

عارفٌ: خِدمَهُ النّاسِ. لِأَنَّ کُلَّ واحِدٍ مِنّا بِحاجَهٍ إلَی الْآخَرینَ.
معنی: عارف: خدمت به مردم. زیرا هر یک از ما به دیگران نیاز داریم.

الْمُدَرِّسُ: أَیُّ شُغلٍ مُهِمٌّ؟
معنی: معلم: کدام شغل مهم است؟ (چه شغلی مهم است؟)

حامِدٌ: کلُُّ مِهنَهٍ مُهِمَّهٌ وَ الْبلِاد بِحاجَهٍ إلَی کُلِّ الْمِهَنِ.
معنی: حامد: هر شغلی مهم است و کشور به همه شغل‌ها نیاز دارد.

الْمُدَرِّسُ: عَلَینا بِاحْتِرامِ کُلِّ الْمِهَنِ.
معنی: معلم: ما باید به همه شغل‌ها احترام بگذاریم.

معنی حدیث صفحه 38 عربی هشتممعنی: پیامبر خدا فرموده است: بهترین مردم سودمند ترینشان برای مردم است.

جواب صفحه 39 عربی هشتم

📘 با توجّه به الگوی خوانده شده ترجمه کنید.
أنَا سَأَعْمَلُ:
معنی: من کار خواهم کرد.

أَنتِ سَوْفَ تَفْحَصینَ الْمَریضَهَ:
معنی: تو (مؤنث) مریض را معاینه خواهی کرد.

أَنتَ سَوفَ تَفْرَحُ:
معنی: تو (مذکر) خوشحال خواهی شد

 

📘 فعل مضارع :

جواب صفحه 39 عربی هشتمأنَا خَبّازٌ. أَعْمَلُ لِتَهِیِئَهِ الْخُبزِ مِنَ السّاعَهِ الْخامِسَهِ.
معنی: من نانوا هستم. برای تهیه نان از ساعت پنج کار میکنم

جواب صفحه 39 عربی هشتمأنَا مُدَرِّسَهُ الْکیمیاءِ. أَشرَحُ الدَّرسَ لِلطّالِباتِ.
معنی: من معلم شیمی هستم. درس را برای دانش‌آموزان توضیح می‌دهم.
جواب صفحه 39 عربی هشتمأَنتَ شُرْطیٌّ. تَحفَظُ الْأَمْنَ فِی الْبِلادِ.
معنی: تو (مذکر) پلیس هستی. امنیت را در کشور حفظ می‌کنی.
جواب صفحه 39 عربی هشتمأَنتِ طَبیبَهٌ. تَفحَصینَ الْمَرَضَی بِدِقَّهٍ.
معنی: تو (مؤنث) پزشک هستی. بیماران را با دقت معاینه می‌کنی.

جواب تمرین صفحه 40  عربی هشتم

⭕ جواب تمرین صفحه 40  عربی هشتم

🔶 تمرین اول

📘 با توجه به متن درس به پرسش‌ های زیر پاسخ کوتاه دهید.

1- ماذا قالَ النَّبیُّ حَولَ الْکُتُبِ؟ الکُتُبُ  جواب: بَساتینُ العُلماءِ
پیامبر در مورد کتاب ها چه چیزی فرموده است؟ کتاب ها باغهای دانشمندان هستند
2- ما هوَ الْهَدَفُ مِنِ انْتِخابِ الشُّغْلِ؟  جواب: خِدمَه الناس
هدف از انتخاب شغل چیست؟ خدمت به مردم

3- حَولَ أَیِّ مَوضوعٍ کانَ دَرسُ الْیَومِ؟ جواب: مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ
درس امروز در مورد کدام موضوع بود؟ شغل تو در آینده

4- ماذا سَتَصیرُ فِی الْمُستَقبَلِ؟ جواب:  سَاْصیِرُ طَبیباً
در آینده چه چیزی خوواهی شد؟ پزشکی خواهم شد

5- أَیُّ شُغلٍ مُهِمٌّ بِرَأْیِک؟  جواب: کُلُ مِهنَه مُهِمَّهُ
بنظرت کدام شغل مهم است؟ هر شغلی

🔶 تمرین دوم _ ثانی

📘 جمله های زیر را با توجه به تصویر ترجمه کنید.

تمرین دوم درس سوم  عربی هشتمأنَا طَبّاخَهٌ. أَطْبُخُ طَعاماً لَذیذاً.
معنی: من آشپز هستم، غذایی لذیذی می پزم.

تمرین دوم درس سوم  عربی هشتمأنَا نَجّارٌ. سَأَصْنَعُ کُرسیّاً خَشَبیّاً.
معنی: من نجار هستم. صندلی چوبی خواهم ساخت.

تمرین دوم درس سوم  عربی هشتمأنتَ طَبیبٌ مُجِدٌّ. أَنتَ تَفحَصُ الْمَرضی بِدِقَّهٍ.
معنی: تو پزشکی کوشا هستی،تو بیماران را معاینه می کنی

تمرین دوم درس سوم  عربی هشتمأنتِ فَلّاحَهٌ مُجِدَّهٌ. أَنتِ تَحصُدینَ الرُّزَّ.
معنی: تو (مؤنث) کشاورزی کوشا هستی. تو برنج را درو می‌کنی.

جواب تمرین صفحه 41 عربی هشتم

🔶 تمرین سوم _ الثالث

📘 جمله‌های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر فعل مضارع خط بکشید.

1- أنتَ حَدّادٌ. تَصنَعُ الْأَبوابَ وَ النَّوافِذَ.
معنی: تو (مذکر) آهنگر هستی. درها و پنجره‌ها را می‌سازی.

2- أنَا جُندیٌّ. أَرفَعُ عَلَمَ وَطَنی إیران.
معنی: من سرباز هستم. پرچم وطنم ایران را بالا می‌برم.

3- أنَا مُمَرِّضَهٌ. أَخدِمُ کل المرضی.
معنی: من پرستار هستم. به همه مریض ها خدمت میکنم

4- أَنَا أَنصَحُکَ أَنْ تَذْهَب عِندَ طَبیبِ الْعُیونِ.
معنی: من نصیحتت میکنم که بروی نزد چشم بزشک.

5- أَنتِ سَوفَ تَنجَحینَ فی امْتِحاناتِ نِهایَهِ السَّنَهِ.
معنی: تو در امتحانات پایان سال موفق خواهی شد.

جواب تمرین صفحه 42 عربی هشتم

🔶 تمرین چهارم _ الرابع

📘 زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید.
حَدّاد = آهنگر / نَجّار = نجار / ریاضیّ = ورزشکار/ مُمَرِّضَه = پرستار / کاتِب = نویسنده / حَلْوانیّ = شیرینی فروش / خَبّاز = نانوا / شُرطیّ = پلیس / خَیّاطَه = خیاط / سائِق = راننده / طَبیبَه = پزشک / طَبّاخَه = آشپز / فَلّاحَه = کشاورز / مُدَرِّسَه = معلم

جواب تمرین صفحه 42 عربی هشتم

جواب تمرین صفحه 43 عربی هشتم

🔶 تمرین پنجم _ الخامس

📘 در گروه‌های دو نفره مکالمه کنید. «پاسخ کوتاه کافی است.»

1- فی أَیِّ صَفٍّ أَنتَ (أَنتِ)؟ فی الصَّفِّ الثامن
2- مِن أَینَ أَنتَ (أَنتِ)؟ مِن ایرانَ
3- أَ تَعرِفُ (تَعرِفینَ) اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ؟ نَعَم 
4- کَم کِتاباً فی حَقیبَتِکَ (حَقیبَتِکِ)؟ ثَلاثَهُ
5- أَینَ الْخَلیجُ الْفارِسیُّ؟ فی جَنوب ایرانَ

ترجمه کنز الحکمه صفحه 44 عربی هشتم

🔶 تمرین ششم _ السادس

📘 بخوانید و ترجمه کنید.

1- اَلْإنسانُ بِعَقلِهِ.
معنی: (ارزش) انسان به عقل اوست.

2- اَلْعَقْلُ حُسامٌ قاطِعٌ.
معنی:  عقل، شمشیری برنده است.

3- اَلْعَقْلُ حِفْظُ التَّجارِبِ. 
معنی: عقل حفظ تجربه هاست.

4- ثَمَرَهُ الْعَقلِ مُداراهُ النّاسِ.
معنی: نتیجه عقل مدارا کردن با مردم است.

5- غایَهُ الْعَقلِ الاِعْتِرافُ بِالْجَهلِ. 
معنی: نهایت عقل، اعتراف به نادانی است.

اگر بخشی از تمارین در بالا نبود حتما در نظرات به ما اطلاع دهید.

ترجمه و معنی صفحه 46 عربی هشتم

ترجمه و معنی صفحه 46 عربی هشتم

الَذَّهابُ إلیَ النَّجَفِ الْأَشَرَف

– أرُیدُ أَن أَذهَب إلَی النَّجَفِ.
معنی: می خواهم که به نجف بروم. –
– أَ تَذهَبُ بِالْحافِلَهِ أَم بِسَیّارَهِ الْأُجرَهِ؟
معنی: آیا با اتوبوس می روی یا با تاکسی؟
– أَذهَبُ بِالْحافِلَهِ.
معنی: با اتوبوس می روم.
– مَوقِفُ الْحافِلاتِ أَمامَکَ.
معنی: ایستگاه اتوبوس ها روبرویت است.
– مَعَ مَن جِئْتَ؟
معنی: همراه چه کسی آمدی؟
– جِئْتُ مَعَ أُسرَتی وَ أُسرَهِ عَمّی وَ خالی.
معنی: با خانوادهام ، خانواده ی عمویم و دایی ام آمدم.
– مَتیٰ نَصِلُ إلَی الْحَرَمِ؟
معنی: کی به حرم می رسیم؟
– نَصِلُ فِی السّاعَهِ التّاسِعَهِ وَ النِّصفِ.
معنی: در ساعت نه و نیم می رسیم.
– کَم مَرَّهً حَضَرتَ فی مَسیرَهِ الْأربَعین؟
معنی: چند بار در راهپیمایی اربعین حاضر شدی ؟
– حَضَرتُ لِأَوَّلِ مَرَّهٍ.
معنی: برای اولین بار حاضر شدم.
– أَنصَحُکَ أَنْ تَذهَب إلیٰ وادِی السَّلامِ.
معنی: نصیحتت میکنم که به وادی السلام بروی
– لا أَدری ما وادِی السَّلامِ؟
معنی: نمی دانم وادی السالم چیست؟
– مِن أکَبَرِ مَقابِرِ الْعالَم فیها مَراقِدُ بَعضِ الْأنبیاءِ.
معنی: از بزرگ ترین قبرستان های جهان است در آن مرقد بعضی پیامبران است.
– أَیُّ نَبیٍّ مَدفون هُناکَ؟
معنی: کدام پیامبر در آن جا دفن شده است؟
– هودٌ وَ صالِحٌ.
معنی: هود و صالح

پیشنهاد میشود از اپلیکیشن ما نیز استفاده کنید تا به دیگر دروس پایه نهم دسترسی راحت تری پیدا کنید.

لینک دانلود برنامه 

 

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام عربی هشتم و  درس 4 عربی هشتم نیز دیدن فرمایید

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری: