دسته‌بندی نشده

جواب تمرینات فصل دوم ریاضی هفتم

جواب تمرینات فصل دوم ریاضی هفتم

separator line

سوالات فصل دوم ریاضی هفتم با جواب درس ۱ – پاسخ به صفحه ۱۴ . ۱۵ . ۱۶

  • گام به گام درس اول ریاضی هفتم با جواب
  • ریاضی هفتم درس 1 : معرفی عددهای علامت‌دار
  • جواب صفحه ۱۴ ریاضی هفتم
  • جواب صفحه ۱۵ ریاضی هفتم
  • جواب صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

separator line

جواب فعالیت صفحه ۱۴ ریاضی هفتم

دانشکده ها مرجع فایلهای دانش آموزی و دانشجویی که در این قسمت سوالات فصل ۲ ریاضی هفتم جواب فعالیت صفحه ۱۴ را در قمت زیر برای شما بیان کرده است.

نوشته های مشابه

1- متحرکی از نقطهٔ (آ) روی محیط دایره حرکت می‌کند تا به نقطهٔ (ب) برسد و زاویهٔ (آ م ب) را بسازد. وقتی متحرک روی نقطهٔ (آ) است اندازهٔ زاویه صفر است. اندازهٔ هریک از زاویه‌های زیر را با توجه به جهت‌های مثبت و منفی مشخص شده با یک عدد علامت‌دار نشان دهید.

2- در سال گذشته با نمایش عددهای صحیح روی محور آشنا شدید و آموختید که قرینهٔ هر عدد منفی عددی مثبت و قرینهٔ هر عدد مثبت عددی منفی است. قرینهٔ صفر هم خود صفر است. برای نمایش قرینهٔ هر عدد از نماد (-) در سمت چپ آن عدد استفاده می‌کنیم. با کمک محور، مانند نمونه تساوی‌ها را کامل کنید.

صفحه ۱۴ ریاضی هفتم

−(+۳) =−۳ قرینهٔ (3+)

−(+۵) =−۵ =قرینهٔ (5+)

−(+۷) =−۷ =قرینهٔ (7+)

−(−۴) =+۴= قرینهٔ (4-)

−(−۵) =+۵ =قرینهٔ (5-)

−(−۸) =+۸ =قرینهٔ (8-)

3- مانند نمونه و به کمک محور بالا تساوی‌ها را کامل کنید.

−(−(+۵))=+۵ قرینهٔ قرینهٔ (5+)

−(−(+۷))=+۷ قرینهٔ قرینهٔ (7+)

−(−(−۶))=−۶ قرینهٔ قرینهٔ (6-)

−(−(−۷))=−۷ قرینهٔ قرینهٔ (7-)

از تساوی‌های بالا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ قرینهٔ قرینه هر عددی برابر خود آن عدد است.

عددهای صحیح مثبت همان عددهای طبیعی‌اند، برای مثال می‌توان نوشت:

۷=+۷
و +۳=۳

عددهای صحیح شامل عددهای صحیح مثبت، صفر و عددهای صحیح منفی می‌شوند.

separator line

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

در این قسمت گام به گام فصل دوم ریاضی هفتم جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ را در قسمت زیر برای شما بیان کرده است.

تساوی‌ها را کامل کنید.

+۱۵=۱۵

+۲۰=۲۰

−(+۱۰)=−۱۰

−(−۴)= +۴

−(−(+۷))= +۷

−(−۱۰)= +۱۰

+(−۷)= −۷

+(−۴)= −۴

separator line

جواب فعالیت صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

1- مانند نمونه‌ها برای هر حرکت روی محور یک عدد صحیح (مثبت، منفی یا صفر) بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

2- وقتی دو حرکت پشت سرهم انجام می‌شود، می‌توانیم یک جمع بنویسیم. مانند نمونه برای هر حرکت یک جمع بنویسید.

سوالات درس اول ریاضی هفتم

(−۴)+(+۲)=(+۲)

سوالات درس اول ریاضی هفتم

(+۳)+(+۲)=(+۵)

سوالات درس اول ریاضی هفتم

(−۲)+(−۲)=(−۴)

سوالات درس اول ریاضی هفتم

(+۳)+(−۶)=(+۳)

سوالات درس اول ریاضی هفتم

(−۳)+(+۷)=(−۴)

3- عبارت (+۲) − (+۴) را می‌توانید به صورت تفریقی که در دورهٔ ابتدایی می‌نوشتید، تبدیل کنید؛ یعنی:

(+۴)−(+۲)=۴−۲

تفریق را هم می‌توانیم به صورت جمع بنویسیم؛ مانند:

۴−۲=۴+(−۲)

مانند نمونه‌ها تساوی‌ها را کامل کنید.

−۷−۴=−۷+(−۴)

۸−۵=۸+(−۵)

−۵−(−۳)=−۵+(−(−۳)

۷−۱۱=۷+(−۱۱)

−۴−(−۵)=−۴+۵

−۵+(−۶)=−۵−۶

separator line

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

1- جمع و تفریق‌ها را روی محور نشان دهید و حاصل را به دست آورید. ابتدا تفریق‌ها را به صورت جمع بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

(+۲)+۰=+۲

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

۰+(−۴)=−۴

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

−۳−۰=−۳

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

۲−۰=۲

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

۰−(−۳)=+۳

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

۰+(−۲)=−۲

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ حاصل جمع هر عدد با صفر برابر خود آن عدد است.

2- جمع و تفریق‌ها را روی محور نشان دهید و حاصل را به دست آورید. ابتدا تفریق را به صورت جمع بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

(+۵)+(−۵)=۰

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

۴−۴=۰

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

−۳+۳=۰

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ حاصل جمع هر عدد با قرینه‌اش برابر صفر است.

separator line

جواب تمرین صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

1- عددها را با هم مقایسه کنید.

−۴>−۸

−۲۷

۰>−۱۴

−۱۰۰

+۷=۷

+(−۸)=−(+۸)

2- مانند نمونه، گستردهٔ عددها را بنویسید و به جمع تبدیل کنید.

−۲۳۷=−۲۰۰−۳۰−۷=−۲۰۰+(−۳۰)+(−۷)

−۱۰۸۱=−۱۰۰۰−۸۰−۱

−۲۰۴۰=−۲۰۰۰−۴۰

۴۳۵=۴۰۰+۳۰+۵

3- عدد قبل و بعد هر یک از عددها را بنویسید.

432 و 431 و 430

4- و 5- و 6-

170- و 171- و 172-

4- عددها را به طور تقریبی روی محور نشان دهید.

جواب تمرین صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

22 و 31- و 27- و 15- و 5

جواب تمرین صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

22- و 275+ و 150- و 80- و 25

separator line

حتماً بخوانید:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا