جستجو
Close this search box.

جملات زیبای تبریک روز زن و مادر

سرفصل های این مقاله

متن تبریک روز زن, روز زن و مادر,متن های تبریک روز مادر

 متن های تبریک روز مادر

 

خدا گفت: زمین سرد است

چه کسی میتواند زمین را گرم کند؟

زن گفت: من میتوانم، خدا شعله به او داد

زن شعله را در قلبش گذاشت، قلبش آتش گرفت

خداوند لبخند زد، زن پر از نور شد، زن زیبا شد

خدا گفت: زن شعله را خرج کن

زن عاشق شد، زن مادر شد، زن مهر شد، زن ماه شد….

در تمام این سالها خدا سوختن زن را تماشا کرد

خدا گفت: اگر زن نبود زمین من همیشه سرد بود…

 روز ” زن” پیشاپیش مبارک

تبریک روز زن

من یک زنم ، پس روز زن برمن مبارک

یک مادرم ،پس روز مادر برمن مبارک

امور خانه را مدیریت میکنم

پس روز مدیر بر من مبارک

بر بالین عزیزان دردمندم بیدار

میمانم و دردهایشان را مرحمم ،

پس روز پرشک برمن مبارک

برای راحتی زندگی خانواده ام

میسازم آنچه که نیست و

خلق میکنم آنچه که

مایع آرامششان هست ،

پس روز مهندس برمن مبارک

می آموزم درسهای زنگی را

با تمام وجود ، با مهربانی ،

با صبر و تحمل و امید ،

پس روز معلم بر من مبارک

می جنگم با هر پلیدی که

خانواده ام را تهدید کند

پس روز پلیس بر من مبارک

حریم زندگیم را ، حرمت خود و

 خانواده ام را پاسبانم ،

پس روز مرزبانان نجیب و

صبور بر من مبارک

دسته گلی به خودم تقدیم میکنم

 چون یک زنم با یک عالمه عشق

نه، وظیفه.

روز زن و مادر

زن ها فریب کارترینند …

همه چیزشان را پنهان می کنند

تنهایی را

دلتنگی را

گریه ها را

عشقشان را …..

زن ها قویترینند …

هنگام شکستن صدایشان در نمی آید

درد که دارند به خود نمیپیچند

غم که دارند داد نمیزنند

نهایت تسکین درد یک زن

گریه های یواشکی ست …

زن بودن درد سختیست…

تقدیم ب شیر زنان سرزمینم

روز زن مبارک

جملات زیبای تبریک روز زن و مادر

زن هر چقدر هم که بزرگ شود؛

همسر شود؛ مادر شود؛

مادربزرگ شود…

درونش هنوز هم “دختری” کوچک چشم انتظار است؛

انتظار می کشد برای لوس شدن،

محبت دیدن،

دستی می خواهد برای نوازش،

و چشمی برای ستایش…

مهم نیست چند ساله شدی؛

زن که باشی،

دنیای درونت همیشه صورتی ست…

پیشاپیش روز مادر و روز زن مبارک

 متن زیبا تبریک روز مادر

فرشته ایےبه نام زن

چترحمایت اورا احساس میڪنی

زمانیڪه خواهر توست

ازخودگذشتگے او

زمانیڪه همسرتوست

پرستش وایثاراو

زمانیڪه مادرتوست

اویڪ زن است

به او احترام بگذار

و به او عشق بورز

روز زن و مادر

زن طلاییست که عاشق شدنش اجبار است

همچو برگیست که گریان شدنش اخطار است

مثل ماه است که در پرده شب الماس است

همچو خورشید که زیبا شدنش تکرار است

گاه در وقت سحر مثل هل چایی صبح

گاه چون لذت شیرینی یک افطار است

زن همان مادر من هست که پابوسی او

صد ثواب است که در سختی ما انصار است

چون درختیست که در زیر پرش آرامم

بهترین منزل دور از گنه و آوارست

زن نشانیست که بر روی زمین آمده است

دیدنش لحظه ی ایمان به خدا,, اقرارست

زن طلاییست که عاشق شدنش اجبارست

صد ثواب است که در سختی ما انصار است

تقدیم به بانوان سرزمینمان ایران

جملات زیبای تبریک روز زن و مادر

بیشترین زنگ‌ تلفن در دنیا

زنگ تلفن مادرهاست…

و بیشترین تماس بی‌پاسخ

نصیب مادرهاست…

چقدر بی‌منت مهربونند

خدایا سایه مادرا رو بالای سرمون نگه دار.

پیشاپیش روز مادر مبارک

 تبریک روز زن

کسی که گهواره ات را تکان داد

می تواند با دعایش

دنیایت را هم تکان بدهد

مراقب گرانبهاترین الماس

زندگیت باش

که برای خوشبختی ات

محتاج دعای خیرش هستی

پیام تبریک روز زن

ســلامتـی “مـــــادر”…

“میـم” بـرا مهـربـونیـاش

” آ ” واســه آرزوهــاش

” د ” واسـه درداش

“ر” واســه رنجـاش.

بســــلامتـی وجــودِ نـازنیـنِـش

روز مـادر مبارڪ

منبع: beytoote.com

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری: