اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
تعبیر خواب گندم | تعبیر خواب دانه ارزن_5e582e471fa6c.jpeg
تعبیر خواب گندم | تعبیر خواب دانه ارزن_5e582e471fa6c.jpeg

تعبیر خواب گندم | تعبیر خواب دانه ارزن

تعبیر خواب گندم | تعبیر خواب دانه ارزن

تعبیر خواب گندم

اگر در خواب و یا رویا گندم ببینید و یا گندم می خورید یا در گندم قدم میزنید و غیره تعبیرش چیست و همچنین تعبیر خواب دانه ارزن چیست ؟

 

تعبير خواب گندم به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن گندم در خواب بسيار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببينيد و چه مزرعه ای که در آن گندم کاشته با شند. گندم خير و برکت و معيشت است.

اگر در خواب ببينيد مشتي يا مقداري گندم در جيب داريد جيب و کيسه شما برکت مي يا بد و پر پول مي شود ولي اين گوياي پولي است که به دست مي آوريد و هزينه مي کنيد نه پولي که با آن بتوانيد پس انداز کنيد و پول دار شويد.

 

اگر در خواب ببينيد کيسه ای گندم داريد پول زيادي به دست مي آوريد و اگر ببينيد انباري گندم داريد و آن انبار و آن انبوه گندم بشما تعلق دارد ثروتمند مي شويد. اگر مزرعه ای گندم داشته باشيد کاري مي کنيد که خيرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند مي شويد و هم ديگران.

 

نوشته های مشابه

اگر در خواب ببينيد نان گندم مي خوريد گرفتار تنگي معاش مي شويد و چنانچه ببينيد سنبله گندم را مي جويد و مي خوريد و تف مي کنيد گرفتار فقر و تنگدستي خواهيد شد و از نظر تامين معاش به شدت در مضيقه مي افتيد.

 

تعبير خواب گندم به روايت امام جعفر صادق

ديدن گندم درخواب سه وجه بود. اول: معزولي. دوم: تصرف. سوم: غربتي.

 

تعبير خواب گندم به روايت محمد بن سيرين

 

ديدن گندم, دليل بر روزي حلال است كه به رنج به دست آيد. اگرديد گندم پخته مي خورد، دليل كه غمگين شود. اگر ديد شكم او تا دهان پر از گندم خشك است، دليل هلاك او بود.

 

تعبير خواب گندم به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند خوشه های گندم مي خورد، دليل قحط است. اگر بيند گندم كاشت، دليل كه گندم در آن ديار ارزان شود.

تعبیر خواب گندم | تعبیر خواب دانه ارزن

تعبیر خواب ارزن

تعبير خواب ارزن به روايت لیلا برایت

لیلا برایت میگوید:

کاشتن یا خوردن ارزن در خواب، نشانه‏ آرامش و آسایش در زندگى مى‏ باشد.

 

تعبير خواب ارزن به روايت یوسف نبی علیه السلام

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن ارزن روزی ناگهانی بوی رسد.

 

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.