تعبیر خواب فوت پدر و مادر | دیدن فوت والدین در خواب چه تعابیری دارد؟_5d9f265fed687.jpeg
تعبیر خواب فوت پدر و مادر | دیدن فوت والدین در خواب چه تعابیری دارد؟_5d9f265fed687.jpeg

تعبیر خواب فوت پدر و مادر | دیدن فوت والدین در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب فوت پدر و مادر | دیدن فوت والدین در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب فوت پدر و مادر یا شنیدن خبر فوت پدر و مادر

 

در اینبخش تعبیر خواب فوت پدر و مادر را بررسی می‌کنیم. همه ی مـا برای یکبار هم کـه شده این خواب را دیده ایم. از نظر معبرانی مثل ابراهیم کرمانی و ابن سیرین دیدن خواب مرگ اطرافیان مـا دلیل بر افزایش عمر و سلامت آن ها می باشد، اما از نظر روانشناسی و خواب شناسان غربی تعبیر خواب فوت پدر و مادر احساس مسئولیت نسبت بـه آن ها می‌باشد. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب فوت پدر و مادر چیست؟

در ابتدا باید با تعبیر خواب مرگ آشنا شویم. مرگ و تولد در خواب بـه معنی تحول هستند، همان گونه کـه پس از مرگ وارد جهانی دیگر میشویم یا این کـه پس از 9 ماه زندگی در وجود مادر، وارد زمین میشویم. این تحولات همگی درونی هستند و قرار نیست بـه خاطر دیدن این خواب کسی از بین مـا برود. دیدن خواب مرگ عزیزان میتواند بـه خاطر تفکر زیاد درباره انها باشد، یا این کـه ناشی از کم کاری هاي مـا در قبال خانواده مان باشد.

تعبیر خواب فوت پدر و مادر | دیدن فوت والدین در خواب چه تعابیری دارد؟

همچنین اگر عزیزان مـا در بستر بیماری باشند یا کهولت سن داشته باشند، ممکن اسـت خواب فوت آن ها یا شنیدن خبر فوت انها را ببینیم. سوگواری برای والدین در خواب نشان از عشق و محبت مـا در قبال آن ها می باشد، شنیدن خبر فوت پدر و مادر در خواب بیانگر احساس نیاز مـا بـه آنهاست. همچنین نگرانی هاي مـا در قبال والدین می‌تواند باعث دیدن این خواب شود. در ادامه نظرات خواب شناسان را مرور می‌کنیم.

 

کارل گوستاو یونگ میگوید:

اگر والدین شـما زنده هستند و خواب مرگ آن ها را ببینید یعنی: زمان تحولات درونی و بلوغ عقلی تان فرا رسیده و رابطه شـما با پدر و مادرتان، بـه مرحله اي جدید رسیده اسـت.

 

تعبیر خواب خاکسپاری پدر و مادر

تعبیر خواب فوت پدر و مادر | دیدن فوت والدین در خواب چه تعابیری دارد؟

یونگ: اگر در خواب شاهد خاکسپاری پدر یا مادر خود باشید بـه این معناست کـه: شـما با احساس ناامیدی در زندگی تان مواجه شده اید. پدر و مادر سنبل امید و پشتیبانی هستند و خاکسپاری آن ها نشان از نشان از فقدانی درونی برای مـا اسـت.

 


 

تعبیر خواب فوت مادر

تعبیر خواب فوت پدر و مادر | دیدن فوت والدین در خواب چه تعابیری دارد؟

ابن سیرین می‌گوید: دیدن خواب مرگ مادر دلیل بر افزایش عمر او و رسیدن خیر و برکت بـه اهل منزل می باشد.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر خواب فوت مادر یا مادر بزرگ، افزون شدن رزق و برکت بـه زندگی اسـت.

 

تعبیر خواب مادر فوت شده

جابر مغربی می‌گوید: دیدن خواب مادری کـه فوت شده اسـت، بـه معنای طول عمر بیننده خواب اسـت. دیدن مردگان در خواب خوب اسـت، دیدن مرگ افراد زنده در خواب بـه معنی سلامتی و طول عمر انها می باشد.

 

تعبیر خواب گریه برای مادر فوت شده

تعبیر خواب فوت پدر و مادر | دیدن فوت والدین در خواب چه تعابیری دارد؟

علامه طباطبایی می‌گوید: اگر در خواب فوت مادر را دیدی و با صدای بلند گریه و زاری کردی یا فریاد سر دادی، دلیل کند کـه بـه مقام هاي بالایی دست پیدا کنی و روزی تـو زیاد شود.

 


 

تعبیر خواب فوت پدر 

تعبیر خواب فوت پدر و مادر | دیدن فوت والدین در خواب چه تعابیری دارد؟

ابن سیرین میگوید: دیدن فوت پدر در خواب نشان رحمت و نزول نعمت و برکت اسـت. اگر پدر یا پدربزرگ فوت شده خودرا در خواب دید، اول دلیل بر آمرزش گناهانش باشد و ثانی نزول برکت و رفاه برای اوست. اگر در خواب ببیند کـه از پدر مرحوم خود مراقبت میکند نشان از ارادت قلبی او بـه آن مرحوم می‌باشد.

 

شیخ طوسی می‌گوید:

اگر در خواب پدر فوت شده خودرا دیدی اما از دست تـو دلخور و ناراحت بود یا از تـو گلایه می کرد، این خواب بر 2 وجه می باشد: سختی در پیش رو دارید، بـه دیگران نیازمند میشوید.

 

لوک اوینتهاو می‌گوید:

اگر در خواب از والدین فوت شده چیزی بگیرید، تعبیر آن خوب اسـت و نشانه رسیدن بـه هدف یا رسیدن بـه مال و ارث می باشد اما اگر در خواب چیزی بـه مرده بدهید تعبیر خوبی ندارد و خبر از سختی و دردسر یا غم و غصه میدهد.

 

آنلی بیتون میگوید: 

اگر بعد از مرگ پدرتان، وی را در خواب ببینید، باید در امور کاری خود بیشتر وقت بـه خرج کنید.

 

اختصاصی از سایت پارس ناز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *