اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
تعبیر خواب زایمان از امام صادق (ع)_5e582c826db43.jpeg
تعبیر خواب زایمان از امام صادق (ع)_5e582c826db43.jpeg

تعبیر خواب زایمان از امام صادق (ع)

تعبیر خواب زایمان از امام صادق (ع)

تعبیر خواب زایمان 

اگر در خواب ببینید زایمان کرده‌اید و پسر یا دختری به دنیا آورده اید تعبیرش چیست ؟

 

تعبير خواب زایمان به روايت امام صادق «ع»

اگر زنى در خواب ببیند کـه پسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک اسـت.

اگر زنى در خواب ببیند دخترى زایید ؛ ازنسل او فرزندى بـه وجود مى آید کـه بزرگ خاندان خود مى شود.

 

تعبیر خواب زایمان از امام صادق (ع)

تعبير خواب زایمان به روايت لوک اویتنهاو

زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

دیدن زنی کـه زایمان میکند : سوگواری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

 

تعبير خواب زایمان به روايت آنلی بیتون 

1ـ خواب زایمان در خواب ؛ نشانة به دنیا آوردن کودکی سلامت اسـت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می‌کند ؛ نشانة ان اسـت کـه از درستکاری رو بر می گردانید و بـه رفتاری غلط رو می آورید .

3ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی بـه دنیا می آورد ؛ نشانة ان اسـت کـه ارثی کلان بـه او خواهد رسید .

 

تعبیر خواب زایمان به روایت بزرگان 

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.