تعبیر خواب باغ | دیدن باغ در خواب چه تعابیری دارد؟_5d9dd4dd6438a.jpeg
تعبیر خواب باغ | دیدن باغ در خواب چه تعابیری دارد؟_5d9dd4dd6438a.jpeg

تعبیر خواب باغ | دیدن باغ در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب باغ | دیدن باغ در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب باغ سرسبز یا باغ میوه 

در این بخش تعبیر خواب باغ را بررسی می کنیم. دیدن باغ در خواب تعابیر مختلفی دارد، اما اکثر خواب شناسان تعبیر خواب باغ را به ثمر رسیدن تلاش ها و دریافت پاداش اعمال نیکی که در گذشته انجام داده ایم می دانند. در کل دیدن باغ سرسبز درخواب تعبیر نیک دارد، اما باغ خشک و مه آلود یا باغی که در حال سوختن است نشان اعمال نادرستی است که در حال انجام شان هستیم. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب باغ و بوستان چیست؟

دیدن باغ میوه در خواب نشان از بارور شدن و ثمره دادن تلاش ها و کارهای نیکی است که انجام داده ایم. این خواب نویدی برای بردباری و سخت کوشی های شماست، شما پتانسیل زیادی برای انجام کارهای جدید پیدا می کنید و دوباره نیاز دارید تا مهارت های جدید را کشت کنید و منتظر رسیدن زمان برداشت آنها باشید و هم چنین ضمیر روحانی درون تان را که به مرحله بلوغ نزدیک می شود پرورش دهید.

تعبیر خواب باغ | دیدن باغ در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب مشغول باغبانی هستید، بیانگر این است که شما میل به انجام تغییراتی در زندگی و هم چنین شغل تان دارید. اگر در خواب در باغی مشغول صحبت کردن با کسی بودید، نشان دهنده روابط جدید است. اگر در باغی مشغول قدم زدن بودید که مملو از درختان میوه و سرسبز بود، بیانگر سعادت در زندگی و رهبری در محیط کار شماست. شما به جایگاهی بالاتر در زندگی خواهید رسید.

 

تعبیر خواب باغ امام جفر صادق (ع)

ديدن باغ در خواب بر 6 وجه می باشد:

1: مال

2: زن

3: فرزند خوب

4: کنیز

5: شادی

6: بلندی

 


 

تعبیر خواب باغ متروک و تاریک

تعبیر خواب باغ | دیدن باغ در خواب چه تعابیری دارد؟

کارل گوستاو یونگ: اگر در خواب در باغی تاریک، متروکه و یا سوخته بودید به این معناست که روح شما مورد آزار قرار گرفته، شما از یکنواخت بودن زندگی تان خسته شده اید و به تغییرات نیاز دارید. گاهی انتظارات برآروده نشده ما در زندگی و نرسیدن به جایگاهی که باب میل ما بوده باعث می شود زندگی مان را پوچ ببینیم در خواب خود را درون باغ، خانه یا جنگلی متروک و مه آلود ببینیم.

 


 

تعبیر خواب باغبانی

تعبیر خواب باغ | دیدن باغ در خواب چه تعابیری دارد؟

امام جعفر صادق: اگر در خواب ببیند كه مشغول باغبانی بود، زنی توانگر به عقد خود درآورد و به شغل او مشغول شود و با آن زن به سازگاری زندگی کند.

 


 

تعبیر خواب باغ انگور

تعبیر خواب باغ | دیدن باغ در خواب چه تعابیری دارد؟

امام جعفر صادق: اگر در خواب صاحب باغ انگور بود و باغ را خراب دید، دلیل که حال و روزش را غم  اندوه بگیرد. تعبیرهای باغ انگور از دید امام جعفر صادق عبارتند از:

اول: زن

دوم:سود

سوم: منفعت بردن به سبب زن

و چهارم: رنج و غم و اندوه.

 

محمد ابن سیرین می گوید:

باغ انگور در خواب به معنای ملاقات با زن نیکوکار و بخشنده ای می باشد. اگر در خواب صاحب باغ انگور بزرگ و سرسبزی باشی، با زن خوش قدمی ازدواج خواهی کرد و از این ازدواج منافع زیادی حاصل می شود، اما اگر در خواب درخت‌های باغ انگور برگ ندارند، تعبیر آن برعکس حالت قبلی می‌باشد. تعبیر خواب باغ با برگ های زرد و بی جان بیماری می باشد.

 


 

تعبیر خواب چیدن میوه از باغ

وب سایت سرزمین رویا: اگر دختری این خواب را ببیند یعنی به زودی بخت او باز خواهد شد و سعادتمند می شود. اگر مرد یا زن متاهلی این خواب را ببیند به این معناست که او پاداش کارهای مادی و معنوی که انجام داده را به زودی دریافت می کند.

 


 

تعبیر خواب آبیاری باغ

تعبیر خواب باغ | دیدن باغ در خواب چه تعابیری دارد؟

جابر مغربی می گوید: خواب باغ برای مردان به معنای شغل و حرفه است. اما آبیاری و یا کاشتن درخت در باغ به معنای همسر خوب و نیک می باشد که از آن زن صاحب مال و فرزند زیاد خواهد شد. اگر در خواب در باغ کسی بود، دلیل که از طرف شخصی به او منفعت دنیایی رسد. اگر در باغ میوه ای چیده و بخورد دلیل که صاحب فرزند شود.

 


 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که:

تعبیر خواب باغ | دیدن باغ در خواب چه تعابیری دارد؟

باغ زیبا = افزایش ثروت

باغ خشک = نزدیک بودن مرگ

باغ بهشت = عملی کردن نقشه ها

باغبانی = پول و منفعت

باغ کثیف و سوخته = بی پولی و بدبختی

قدم زدن در باغ = شادی و خوشحالی

باغ پر از درخت = خوشبختی

باغ پر از گلهای زیبا = ازدواج زود هنگام

باغ همسایه یا دوستان = خوشبختی و سعادت

 

اختصاصی از سایت پارس ناز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *