تست هوش بینایی و دقت

سرفصل های این مقاله

تست هوش شماره ۱) 

 

تست هوش با جواب, تست هوش تصویری جدید,عکس های تست هوش, معما و تست هوشتست هوش بینایی

 

در تصویر بالا یک ‌« گربه » مخفی شده است که ۹۰ درصد افراد نمیتوانند زیر ۲۰ ثانیه آن را پیدا کنند.

 

تست هوش شماره ۲) 

 

تست هوش با جواب, تست هوش تصویری جدید,عکس های تست هوش, معما و تست هوشتست هوش جدید

 

در تصویر بالا ماری استتار کرده است. اگر زیر ۱۰ ثانیه بتوانید آن را پیدا کنید، شما از هوش بینایی فوق العاده ای برخوردارید !

 

تست هوش شماره ۳) 

 

تست هوش با جواب, تست هوش تصویری جدید,عکس های تست هوش, معما و تست هوشتست هوش تصویری

 

در تصویر بالا یک ‌« سرباز » مخفی شده است که ۹۵ درصد افراد نمیتوانند زیر ۳۰ ثانیه آن را پیدا کنند.

 

تست هوش شماره ۴) 

 

تست هوش با جواب, تست هوش تصویری جدید,عکس های تست هوش, معما و تست هوشتست هوش با جواب

 

در تصویر بالا قورباغه ای پنهان شده آن را بیابید.

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

پاسخ تست هوش


تست هوش شماره ۱) 

 

تست هوش با جواب, تست هوش تصویری جدید,عکس های تست هوش, معما و تست هوش

 

تست هوش شماره ۲)

 

تست هوش با جواب, تست هوش تصویری جدید,عکس های تست هوش, معما و تست هوش

 

تست هوش شماره ۳)

 

تست هوش با جواب, تست هوش تصویری جدید,عکس های تست هوش, معما و تست هوش

 

تست هوش شماره ۴)

 

تست هوش با جواب, تست هوش تصویری جدید,عکس های تست هوش, معما و تست هوش

 

Source :  beytoote.com

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری: