آیا مصرف تریاک باعث غلظت خون میشود؟_5d90fdc63faa7.jpeg
آیا مصرف تریاک باعث غلظت خون میشود؟_5d90fdc63faa7.jpeg

آیا مصرف تریاک باعث غلظت خون میشود؟

با مجله دلگرم همراه باشید

رابطه ی تریاک و غلظت خون

يكي از عوامل مهم و خطرزاي شناخته شده براي بيماري هاي قلبي و عروقي، افزايش غلظت خون ، كلسترول و تري گليسيريد خون شناخته شده است، تاثير سيگار و ترياك در تغيير ميزان غلظت خون مورد بحث محدود به پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه است

اين پژوهش به منظور تعيين رابطه مصرف سيگار و ترياك با غلظت خون و غلظت چربي هاي خون در افراد بالاي 20 سال شهرستان كرمان انجام گرفت.

آزمایش انجام شده


اين بررسي به صورت مقطعي در سال 1379 روي تمامي مراجعان بالاي 20 سال تعداد 756 مرد و يك هزار و 292 زن كه ظاهرا سالم بودند و براي ارزيابي سلامتي به كلينيك تندرستي كرمان مراجعه نموده بودند، انجام پذيرفت.


در اين پژوهش قد و وزن افراد به منظور محاسبه ضريب توده بدن (BMI) اندازه گيري و آزمایش اریترون (‌ آزمایش غلظت خون ) مقدار كلسترول و تري گليسيريد سرم آنان در وضعيت ناشتا به وسيله اتوآنالايزر RA 1000 تعيين گرديد.

نتیجه آزمایش انجام شده

نتايج نشان داد که اعتياد به سيگار و ترياک در جامعه کرمان به خصوص در مردان از شيوع چشمگيري برخوردار است؛ به طوري که حدود 30% مردان و 5% زنان تحت بررسي بنابراظهار خودشان معتاد به سيگار، ترياک و يا هر دو بودند.

تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که علاوه بر بالا رفتن غلظت خون ميزان کلسترول و تري گليسريد افراد معتاد به سيگار و ترياک ضمن کنترل تاثير شاخص توده بدني، به طور معني داري بيش از افراد غير معتاد (در هر دو جنس) بوده است.


نتيجه گيري: نتايج اين بررسي اثرات زيانبار مصرف سيگار و ترياک علاوه بر غلظت خون در افزايش چربيهاي خون را روشن مي سازد

تهیه شده مجله دلگرم

مرضیه ملایری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *