آدرس شوراهای حل اختلاف استان اردبیل_62ceb83062f84.jpeg
آدرس شوراهای حل اختلاف استان اردبیل_62ceb83062f84.jpeg

آدرس شوراهای حل اختلاف استان اردبیل

آدرس شوراهای حل اختلاف استان اردبیل

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف امام خمینی اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف استان اردبیل: استان اردبیل – اردبیل – چهارراه امام خمینی – پشت استانداری – خیابان دادگستری – ساختمان سابق دادسرا – شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف میدان شاهد اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف استان اردبیل: استان اردبیل – اردبیل – بزرگراه شهدا – میدان شاهد – مجتمع قضایی شهید بهشتی- ساختمان اجرای احکام کیفری

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف شهرک کارشناسان اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف استان اردبیل: استان اردبیل – اردبیل – شهرک کارشناسان – ساختمان دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف میدان بسیج اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف استان اردبیل: استان اردبیل – اردبیل – میدان بسیج – دادگستری کل استان اردبیل

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف چهارراه ژاندارمری اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف استان اردبیل: استان اردبیل – اردبیل – چهارراه ژاندارمری – ساختمان شورای حل اختلاف

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف نمین
 • آدرس شورای حل اختلاف نمین استان اردبیل: استان اردبیل – نمین – ساختمان شورای حل اختلاف

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف پارس آباد استان اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف پارس آباد مغان استان اردبیل: استان اردبیل – شهرستان پارس آباد مغان – خیابان شهید رجائی – مجتمع شوراهای حل اختلاف پارس آباد

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف پارس آباد استان اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف پارس آباد مغان استان اردبیل: استان اردبیل – شهرستان پارس آباد مغان – خیابان امام خمینی (ره) – دادگستری شهرستان پارس آباد کدپستی : 33613-56919

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف خلخال
 • آدرس شورای حل اختلاف خلخال استان اردبیل: استان اردبیل – خلخال – ساختمان شورای حل اختلاف خلخال

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف اصلاندوز استان اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف اصلاندوز استان اردبیل: استان اردبیل – بخش اصلاندوز – ساختمان شورای حل اختلاف

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف هیر استان اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف هیر استان اردبیل: استان اردبیل – بخش هیر – ساختمان شورای حل اختلاف

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف نیر استان اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف نیر استان اردبیل: استان اردبیل – نیر – ساختمان شورای حل اختلاف

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف کوثر استان اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف کوثر استان اردبیل: استان اردبیل – کوثر – ساختمان شورای حل اختلاف

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف سرعین استان اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف سرعین استان اردبیل: استان اردبیل – سرعین – ساختمان شورای حل اختلاف

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف جعفرآباد استان اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف جعفرآباد استان اردبیل: استان اردبیل – بخش جعفرآباد – ساختمان شورای حل اختلاف

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف گرمی استان اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف گرمی استان اردبیل: استان اردبیل – گرمی – ساختمان شورای حل اختلاف

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف انگوت استان اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف انگوت استان اردبیل: استان اردبیل – بخش انگوت – ساختمان شورای حل اختلاف

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف هشتجین استان اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف بخش هشتجین استان اردبیل: استان اردبیل – بخش هشتجین – ساختمان شورای حل اختلاف هشتجین

 • نام شورای حل اختلاف استان اردبیل: شورای حل اختلاف بیله سوار استان اردبیل
 • آدرس شورای حل اختلاف بیله سوار استان اردبیل: استان اردبیل – بیله سوار – ساختمان شورای حل اختلاف

separator line

آدرس و تلفن شعبه های اداره ثبت احوال در اردبیل و حومه

آدرس و تلفن مناطق و ادارات گاز استان اردبیل

آدرس و تلفن اداره آب و فاضلاب استان اردبیل

لیست اداره برق مناطق اردبیل + آدرس و تلفن

ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

نوشته های مشابه

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.